Na uspeh organizacije, poleg kakovostnih produktov ter storitev, v veliki meri vpliva tudi kakovosten kader, ki ga organizacija zaposluje. Vodstvo se vedno bolj zaveda, da je konkurenčnost organizacije precej odvisna od stopnje razvitosti kadra ter da je vlaganje v kakovosten kader vedno bolj pomemben dejavnik organizacije.

Prispevek predstavlja dva modela za ugotavljanje in razvoj delovnih kompetenc (model kompetenc in zrelostni model zaposlenih v organizaciji) s pomočjo katerih se lahko nadalje razvijajo kompetence zaposlenih in s tem organizacija povečuje svojo uspešnost.