VKLJUČEVANJE DIGITALNE TEHNOLOGIJE: ŠTIRI POMEMBNE UGOTOVITVE

LOKESH DADHICH, principal Arthur D.Little Middle East; JOHAN TREUTIGER, vodja strateških in organizacijskih dejavnosti na Nordijskih trgih ter vodja globalnega kompetenčnega centra za digitalno analitiko; JOHAN TREUTIGER, vodja strateških in organizacijskih dejavnosti na Nordijskih trgih ter vodja globalnega kompetenčnega centra za digitalno analitiko; TOVE KJELLÉN, Arthur D. Little

Facebook
LinkedIn

Digitalne tehnologije in podatki ustvarjajo nove vrednosti in operativne modele. Omogočajo jih digitalne inovacije in ustvarjalnost, obravnavajo pa nove digitalne načine uporabe, vedenja in potrebe, hkrati pa ne utrjujejo in podpirajo tradicionalnih metod. To je megatrend, ki je zajel vse industrijske panoge. Zato je interes menedžmenta marsikaterega podjetja za »digitalno preoblikovanje« na vrhuncu, saj se podjetja srečujejo z živahnimi tekmeci, ki so v tekmi z njimi obrnili jadra novih tehnologij sebi v prid.

Poznamo tudi nekaj zgodb o uspehu tradicionalnih »analognih« podjetij, ki postajajo dovolj digitalno zrela, da lahko tekmujejo z igralci, ki so že od vsega začetka digitalni. Primera analognih podjetij, ki uspešno konkurirata igralcem, ki so digitalni že od vsega začetka, sta Nike in GE, ki sta ustanovili uspešne nove digitalne oddelke, ki že prinašajo nove prihodke, hkrati pa krepita svoj osnovni posel. Ti igralci so dosegli trajno diferenciacijo in konkurenčnost.

Trenutno večina podjetij iz različnih industrijskih panog še vedno stopa s prvimi koraki digitalne preobrazbe, kar kažejo tudi rezultati naše študije o digitalni preobrazbi. Skoraj 80 odstotkov anketiranih podjetij je bilo še vedno le »digitalno prilagojenih«. Njihova prizadevanja za digitalizacijo so v najboljšem primeru omejena na izdelke in storitve, nimajo pa celovitega pristopa k digitalni preobrazbi. Čeprav je veliko