Prvi vtis organizacije in njenega delovnega okolja pomembno vpliva na motivacijo in angažiranost novih zaposlenih (v nadaljevanju novincev). Raziskave kažejo, da se več kot polovica organizacij pri vključevanju novincev fokusira le na formalne procese in papirologijo, namesto na ljudi kot posameznike s talenti. To je eden izmed razlogov, zakaj kar 52 % novincev razmišlja o odpovedi že v prvih treh mesecih. 

Izvedeli boste:
Kaj je V.I.P. organizacijsko uglaševanje?
Kako z mentorstvom vključevati novo zaposlene v prvih 100 dneh zaposlitve?
Kdaj je čas, da novo zaposleni že pričnejo prevzemati odgovornosti?

Zato je izkušnja prvih 100 dni zaposlitve ključnega pomena.S pravimi pristopi lahko že ob njihovem prihodu usmerimo njihov potencial v pravo smer. Pomembno je, da jim omogočimo čim boljšo izkušnjo prilagajanja na novo delovno okolje, razumevanja vloge ter odgovornosti in vzpostavljanja odnosov s sodelavci.

Slika je simbolična. Foto: Freepik

Vsak človek si želi biti slišan, viden, cenjen in spoštovan. Če želimo, da novinci čutijo strast, motivacijo in navdih za delo, moramo v prvi vrsti vedeti, kdo so ti ljudje kot posamezniki, o čem razmišljajo, kako se počutijo in kaj počnejo (»think- feel-do«). Ljudje in odnosi morajo biti v organizaciji na prvem mestu. V tem kontekstu ima mentorstvo ključno vlogo.

Prvih 100 dni zaposlitve za mentorstvo

Mentorstvo je dokazano najučinkovitejša oblika učenja med ljudmi in izgradnje medosebnih odnosov. Z ustrezno podporo mentorski programi lahko novincem pomagajo odpraviti vrzel v znanju z razvijanjem spretnosti za razcvet skritega potenciala. Prav tako pripomorejo tudi k hitrejšemu prilagajanju na novo okolje ter h gradnji odnosov znotraj organizacije.

Raziskave kažejo, da se več kot polovica organizacij pri vključevanju novincev fokusira le na formalne procese in papirologijo, namesto na ljudi kot posameznike s talenti.

Vključevanje novincev je torej več kot le formalni postopek. Je odlična priložnost za gradnjo močne in povezane kulture skupnosti organizacije, ki s človeškimi odnosi in stalno povratno informacijo podpira rast in razvoj vseh zaposlenih, kar je ključnega pomena za trajnostno odpornost in uspešnost organizacije na dolgi rok.

Prednosti organizacij, ki imajo mentorske programe prilagojene novincem, so:

V.I.P. organizacijsko uglaševanje skozi prizmo mentorskih pristopov

Gre za personaliziran proces Vključevanja, Izobraževanja in Povezovanja novincev z organizacijo, ki temelji na različnih pristopih mentorstva v okviru posameznikovih potreb in ciljev za najmanj prvih 100 dni zaposlitve. 

Dober proces vključenja – z jasnimi informacijami o zahtevah delovnega mesta, organizacijskih normah in pričakovanjih glede uspešnosti z merljivimi SMART cilji – ne le poveča učinkovitost zaposlenih, ampak pomaga ohraniti tudi zvestobo in angažiranost, kar posledično zmanjša fluktuacijo.

Za učinkovito integracijo novincev je priporočljivo oblikovati personaliziran (vsaj) trimesečni načrt. Pri tem je ključno razumevanje, kako se novinci uvrščajo v celotno sliko organizacije, a je treba obenem tudi paziti, da jih ne preobremenimo s preveč programi naenkrat in morebitno papirologijo.