VLOGA AVTENTIČNEGA VODENJA V PROCESU KREATIVNOSTI

na individualni in timski ravni

TEUTA ALIJA, MAG. POSL. VED., strokovnjakinja za avtentično vodenje in razvoj koncepta kreativnosti na individualni, timski in organizacijski ravni v družbi inovativnosti in RED. PROF. DR. SANDRA PENGER, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Katedra za management in organizacijo

Facebook
LinkedIn

Izraz avtentičnost izvira iz grške filozofije in označuje humanistično psihološko naravnanost, ki pomeni, samemu sebi naj bo resnično. Je intenzivna psihološka paradigma, ki pravi, da je avtentičnost znanje, sprejetje in vedenjski odzivi osebe, ki izvirajo v osebnih, moralnih ter etičnih vrednotah, visokih standardih, prepričanjih, čustvih in motivih.32

Kreativnost pa na različne načine prispeva k našemu življenju. Pomaga se nam učiti in improvizirati pri vsakdanjih opravilih ter pripomore h kariernemu razvoju na delovnem mestu s kreativnimi in nevsakdanjimi idejami, ki pomagajo k celotni organizacijski uspešnosti.12 Toda, kakšna je vloga avtentičnega vodje pri kreativnosti sledilcev v delovnem okolju?

Voditi kreativne posameznike in kreativne time zahteva od vodij drugačen pristop

Kreativne osebe je treba primerno motivirati, voditi in jim na pravilen način podajati povratne informacije. Vodje se ne smejo posluževati tradicionalnega načina vodenja, kot je avtoritativnost in zahtevati od svojih sledilcev konformizem. Kreativnost pomeni določeno stopnjo tveganja, kar posledično pomeni različne motnje. Kreativni posamezniki se zato znajdejo v dilemi ali razvijati kreativne ideje, s tem tudi tvegati in zapraviti svoj čas ter fina28ne vire za morebitne neuresničljive ideje, ali se ukvarjati z vsakodnevnimi nalogami.12 Vodja mora ta konflikt pravilno upravljati in zaščititi svoje sledilce pred tako dilemo. 4

Raziskave kažejo, da je avtentično vodenje pozitivno povezano s kreativnostjo. Avtentičen vodja pomaga svojim sledilcem, da najdejo smisel v svojem delu.3 Pomemben vidik avtentičnega vodenja, ki pripomore h kreativnosti sledilcev, je grajenje pozitivnega psihološkega kapitala, skozi katerega se sledilci počutijo bolj samozavestno in optimistično pri deljenju svojih kreativnih idej. Posledica pozitivnega psihološkega