VLOGA HR PRI POSTAVLJANJU STRATEŠKIH CILJEV, PRIPRAVI IN IZVEDBI POSLOVNE STRATEGIJE

JANKO MEDJA, MBA, VODJA V RAZMERAH RASTI TER V (KRIZNIH) RAZMERAH; STROKOVNJAK ZA STRATEGIJO, UVAJANJE SPREMEMB, VODENJE IN FINANCE; SVETOVALEC IN COACH

Facebook
LinkedIn

»Dobro« je sovražnik »najboljšega«. Zadovoljstvo s povprečnimi rezultati ne le, da pahne podjetje v težak in neprestan konkurenčni boj, kjer prej ali slej potone.

Vir: Unsplash

Avtorja Lawler in Mohrman1 sta leta 2000 zapisala, da bi morala biti funkcija HR oblikovana ter umeščena v podjetju tako, da bi postala strateški partner poslovnim funkcijam ter sodelovala tako v oblikovanju kot tudi v izvedbi poslovne strategije.
 

Spravimo najprej s poti vprašanje, ki si ga nekateri še vedno (kar malo odveč) postavljajo: »Je HR res pomemben za odločanje o strategiji v podjetju? Kaj ne bi šlo brez, saj vendar vemo, da sta ključna prodaja in delo s strankami …?« To razmišljanje je podobno, kot če bi vprašali: »So pljuča pomembna za to, da živo bitje doseže svoje cilje?« Odgovor je jasen. »Da«.

Torej, če imamo v podjetju vsaj nekaj deset sodelavcev, postane jasno, da je kadrovska funkcija ena izmed nepogrešljivih pri pripravi, oblikovanju in izvajanju kakršnekoli strategije ali načrtovanja. »Človeški faktor« je v procesu sprejemanja strateških odločitev prisoten povsod. Strategijo formalno sprejme podjetje – a v imenu podjetja se odloči manjše ali večje število ljudi. Izvedba strateške izbire v podjetju praktično vedno pomeni spremembe – in to vključuje spremembo načina dela ljudi. V današnjih tržnih razmerah se te spremembe lahko vrstijo v razmakih manj od enega leta – in da bi podjetje postalo ali ostalo uspešno, mora biti za spremembe organizacijska kultura podjetja (človeška raven) dobro pripravljena.