Avtorja Lawler in Mohrman1 sta leta 2000 zapisala, da bi morala biti funkcija HR oblikovana ter umeščena v podjetju tako, da bi postala strateški partner poslovnim funkcijam ter sodelovala tako v oblikovanju kot tudi v izvedbi poslovne strategije.

Spravimo najprej s poti vprašanje, ki si ga nekateri še vedno (kar malo odveč) postavljajo: »Je HR res pomemben za odločanje o strategiji v podjetju? Kaj ne bi šlo brez, saj vendar vemo, da sta ključna prodaja in delo s strankami …?« To razmišljanje je podobno, kot če bi vprašali: »So pljuča pomembna za to, da živo bitje doseže svoje cilje?« Odgovor je jasen. »Da«.