Izobraževanje zaposlenih v kompetitivnem gospodarstvu pridobiva vse večji pomen. Ta se še bolj izrazi, ko podjetje skokovito raste in se spreminja. Takrat je ključnega pomena, da je podjetje učeča se organizacija, ki je pripravljena na spremembe; da vodstvo podjetja in HR zaposlene informirata in izobražujeta o spremembah, da skozi organizacijsko-kulturna izobraževanja skrbita za organizacijsko kulturo, da razvijata vodstvene kompetence na področju upravljanja sprememb ter poskrbita za primerno strokovno-tehnično usposobljenost kadra.

Kako izobraževanje zaposlenih v kompetitivnem gospodarstvu pridobiva pomembnost, lahko vidimo že iz same rasti izdatkov za izobraževanja. Če pogledamo Evropsko unijo, so se povprečni izdatki, za izobraževanje zaposlenega v enem letu, že med leti 2010 in 2015 zvišali iz 545 na 585 evrov, v Sloveniji pa iz 433 evrov na 688.1 Podjetja se vse bolj zavedajo, da je pridobivanje in širjenje znanja med zaposlenimi nujno za kompetenčno prednost. Pri tem ne smemo pozabiti niti vpliva, ki ga ima vlaganje v razvoj zaposlenih na znamčenje delodajalca – znano je namreč, da imajo podjetja, ki vlagajo v razvoj zaposlenih prednost pri kadrovanju in tako lažje pridobijo in zadržijo obetavne kadre.2