Strategija in kultura podjetja na žalost v številnih podjetjih še vedno ostajata v dveh različnih svetovih. Le redka vodstva se zavedajo vloge kulture pri uresničevanju strategije ter dejstva, da samo dobro postavljena kultura, ki živi tudi v praksi, lahko prispeva k motivaciji in zavzetosti zaposlenih, ti pa so osnova za doseganje ambicioznih strateških načrtov.

Nosilno vlogo pri gradnji kulture in skrbi za podobo delodajalca ima HR funkcija, ki mora (p)ostati partner biznisa in biti vključena v vse pomembne odločitve podjetja. Če so zaposleni največje bogastvo (kot radi rečemo), potem funkcija, ki v osnovi skrbi za zaposlene, mora biti strateška.