Pri soočanju organizacij s spremembami ne gre zgolj za izzive strategov in uprav. Pomemben prispevek učinkovitosti sprememb ustvarja srednji management, ki s prevzemanjem različnih vlog na tej poti potrebuje številne kompetence. So izvajalci, a hkrati tudi tisti, na katere posledice sprememb močno vplivajo. Lahko so pospeševalci, a pogosto tudi zaviralci organizacijskega spreminjanja. V raziskavi odstiramo ozadje sprememb v slovenskem okolju ter predstavljamo vloge in izzive srednjega managementa na poti učinkovitejšega spreminjanja.

Izpostavljamo dejavnike učinkovitosti: spremembe komunikacijskih aktivnosti, vključevanje v procese odločanja, razvoj in podporo deležnikom in priporočila tako strategom, vodjem kot kadrovskim strokovnjakom, da bodo transformacije v našem okolju uspešnejše, njihovi izvajalci pa bolje priprav­ljeni pri soočanju z neobhodnimi nalogami. Med kompetencami, ki jih potrebuje, so te, ki vključujejo: