Lani jeseni smo podelili nagrade za najboljši indeks Organizacijske energije. Letos je projekt prerasel v sistem za spodbujanje produktivnosti, kjer je glavna naloga vodij razvijanje strasti zaposlenih za doseganje ciljev. S tem namenom smo raziskali, kako z organizacijsko energijo gospodarijo zmagovalci in dobitniki priznanja za najvišji indeks organizacijske energije 2016?

Fenomen organizacijske energije zadnja leta navdušuje in zaposluje vodje kot tudi HRM-strokovnjake. Vsi se zavedamo, da se svet izjemno hitro razvija in da prehajamo iz dobe geocena v dobo antropocena. Za geocen je značilno, da potrebne vire energije črpamo iz zemlje, v dobi antropocena pa je glavni vir energije človek. Kajpak bomo še vedno odkrivali nove vire energije, ki bodo povezani z naravnimi viri, toda na področju ravnanja ljudmi pri delu presežek in s tem konkurenčno prednost predstavlja človek in njegovi osebni viri energije. In ravno s tem se ukvarja fenomen organizacijske energije.

Vemo, da vsak človek poseduje svojo naravno energijo, ki jo prinaša v delovno okolje. V delovnem okolju se namreč ta naravna energija sprošča, pri tem pa imajo največji vpliv vodje. Ali se sprosti malo ali veliko energije, kakšne kakovosti in kakšne intenzitete je ta energija, je odgovornost vodje. Pa ne le to, vodje imajo pri tem še eno pomembno nalogo. Poleg ustvarjanja pogojev za sproščanje kakovostne energije morajo poskrbeti tudi za zadrževanje kakovostne energije v organizaciji in si tako zagotoviti pozitivno energijsko bilanco. Tako trdim, da bodo vodje prihodnosti tisti, ki bodo znali najbolj spretno gospodariti z organizacijsko energijo svoje organizacije.

Med prejemniki nagrad za najboljši indeks organizacijske energije sta podjetji Plastika Skaza, ki je prejelo nagrado za najvišji indeks organizacijske energije v panogi Izdelki široke rabe in industrijski izdelki ter informacijsko podjetje Agitavit Solutions, ki je to prestižno nagrado prejelo v panogi Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti.

Dobro energijo lahko opazite že »na oko«

»Dobro energijo lahko opazimo že na oko,« pravi Tanja Skaza, direktorica podjetja Plastika Skaza, kjer dobro energijo zaznajo skozi visoko motiviranost ljudi že zjutraj, ko vstopijo skozi vrata podjetja. Če vidijo nasmejane obraze in iz pisarn slišijo smeh, je to dober znak, da prevladuje produktivna energija. Motivacija zaposlenih pa še raste, če prihajajo do ciljev skupno, kot ekipa. Dobra energija se v podjetju kaže tudi takrat, ko zaposleni živijo enake vrednote. In čeprav so dnevi in energija v podjetju dinamični in polni izzivov, jih lahko tisti, ki sledijo in živijo skupne vrednote, uspešno rešujejo.

V Agitavit Solutions pa ugotavljajo, da so glavni vire dobre energije osebni motivi ljudi. Le-ti jim dajejo moč in energijo, da se spopadajo z delovnimi izzivi. Če jih lahko uresničijo v danem okolju oziroma podjetju, potem so tudi produktivni in uspešni. Kadar prevladuje dobra energija, ljudje dajejo predloge za izboljšave tudi, ko jih nihče zanje ne vpraša in se ne tičejo nujno njihovega področja dela. Kaže se tudi tako, da z veseljem prevzemajo dodatne naloge in so odgovorni pri njihovem izpolnjevanju. Da so za nekaj, kar prevzamejo, pripravljeni narediti vse, da to tudi izpolnijo. In nenazadnje – da se pri svojem delu zabavajo.

Srčika dobre energije je prava strast za doseganje ciljev

Povsem naravno je, da energija niha, ne letno, temveč tudi dnevno. Ali lahko organizacija vpliva na uravnoteženost organizacijske energije? V Plastiki Skaza menijo, da energija ni povsem povezana z dnevi ali letnimi časi. Energija lahko niha, če ljudje nimajo jasno določenih nalog, ali morda sami pri sebi nimajo natančno razjasnjeno, kaj si želijo. Takrat se lahko malce izgubijo in njihova učinkovitost zaplava. Dobra energija pa pride celo v presežku, če ljudje vidijo, da jim uspeva in so ob tem pohvaljeni. Dobri rezultati so namreč ključnega pomena za večjo motivacijo. To ni samo v poslu, temveč tudi v vsakdanu posameznika. Dobro energijo in čim manjše nihanje v plastiki Skaza spodbujajo tudi z najrazličnejšimi aktivnosti, kot so teambuildingi, druženje zaposlenih na mesečnih srečanjih, športne aktivnosti, strateške delavnice in izobraževanja, kjer zaposleni izmenjujejo svoja mnenja, znanja in izkušnje.

V Agitavit Solutions pa ugotavljajo, da se v tednih, ki so bolj naporni in intenzivni, proti koncu tedna pozna, da energija nekoliko pade. Podobno se dogaja tudi znotraj posameznih projektov – tam se energija stopnjuje, ko se približujejo mejniki, po zaključku pa nekoliko pade. Za dodatno energijo pa prav tako poskrbijo z internimi dogodki in teambuildingi.

Ključnega pomena je, da vodja zna pri sodelavcih spodbujati strast za doseganje ciljev.

»Vodja mora biti dober coach in mentor, ki zna svojega mentoriranca usmerjati in na neki način tudi nadzirati,« meni Tanja Skaza. Dober vodja je odprt in pozna pričakovanja svojega mentoriranca. Do njega je iskren, hkrati pa vedno pričakuje nekaj več. Strastni vodja svojo ekipo vsako leto pripelje do boljših rezultatov. Vodje so tisti, ki svojo skupino povezujejo in opolnomočijo, da lahko razprejo krila. Ob tem pa morajo svojo ekipo in posameznike dobro poznati in jim dajati tisto, kar najbolj potrebujejo. In hkrati seveda ne pozabijo na zaupanje.