Lani jeseni smo podelili nagrade za najboljši indeks Organizacijske energije. Letos je projekt prerasel v sistem za spodbujanje produktivnosti, kjer je glavna naloga vodij razvijanje strasti zaposlenih za doseganje ciljev. S tem namenom smo raziskali, kako z organizacijsko energijo gospodarijo zmagovalci in dobitniki priznanja za najvišji indeks organizacijske energije 2016?

Fenomen organizacijske energije zadnja leta navdušuje in zaposluje vodje kot tudi HRM-strokovnjake. Vsi se zavedamo, da se svet izjemno hitro razvija in da prehajamo iz dobe geocena v dobo antropocena. Za geocen je značilno, da potrebne vire energije črpamo iz zemlje, v dobi antropocena pa je glavni vir energije človek. Kajpak bomo še vedno odkrivali nove vire energije, ki bodo povezani z naravnimi viri, toda na področju ravnanja ljudmi pri delu presežek in s tem konkurenčno prednost predstavlja človek in njegovi osebni viri energije. In ravno s tem se ukvarja fenomen organizacijske energije.