VODENJE NI »KAR NEKAJ«

MANICA ŠEGŠ, upravljanje s kadri, Telekom Slovenije, d. d.

Facebook
LinkedIn

Vodenje in vloga vodij sta danes bistveno drugačna kot pred leti. Vodje niso oziroma ne bi smeli več biti »nadzorniki« in »poveljniki« oziroma tisti, ki imajo v rokah »korenček in palico«. Vodje prihodnosti so motivatorji, organizatorji, mentorji, učitelji, poznavalci človeških zmogljivosti in omejitev, predvsem pa prvi med enakimi. Vodenje zato postaja vse bolj zahtevno, vodja pa vse bolj tisti, ki svoji ekipi zagotavlja vse, kar potrebuje za svoj razvoj in rast, dobro počutje in doseganje odličnih rezultatov. Tega se zavedamo tudi v Telekomu Slovenije, zato že nekaj let vodjem zagotavljamo sistematičen in ciljno usmerjen razvoj ter jim zagotavljamo vrsto izobraževanj in drugih možnosti izpopolnjevanja, ostrenja vodstvenih kompetenc in veščin ter osebnega razvoja. Ob tem se vse bolj uveljavlja in v praksi izkazuje kot učinkovit tudi coaching za vodje, ki ga pri nas izvajajo interni coachi.

Skladno z navedenim smo zasnovali Kompetenčni center za vodenje, v okviru katerega sistematično skrbimo za razvoj vodij, in sicer od opredelitve želenih kompetenc za vodenje na različnih ravneh do postavljanja standardov, s katerimi jih dosežemo. Vodje usmerjamo od začetnih delavnic do naprednih coachingov. V okviru Kompetenčnega centra tako iščemo in selekcioniramo vodstvene potenciale, skrbimo za razvoj naslednikov sedanjih vodij (npr. ob upokojitvah, napredovanjih, reorganizaciji ipd.), učinkovitost vodenja spremljamo skozi različne kazalnike, najbolj celovito sliko pa dobimo s pomočjo merjenja organizacijske vitalnosti v podjetju. Rezultati tega merjenja nam že nekaj let kažejo napredek na področju vodenja, predvsem v smislu izboljšane komunikacije, in podajanja povratne informacije ter zavzemanja za uspeh tima in vsakega člana v njem. To dokazuje, da smo pri razvijanju vodij na dobri poti.

Markova zgodba

Marko je pred kratkim