Kako močno se današnja sodobna poslovna okolja zavedajo pomena različnosti generacij, prepletenih v delovne procese? Znajo vodje sodobnih poslovnih okolij videti in razumeti medsebojno sodelovanje vsakega člena njihovega podjetja kot ključ do uspeha?