Vodenje sprememb v literaturi vključuje predvsem razvijanje in komunikacijo jasne vizije, sistematičen projektni pristop, pravilen timing in teaming. Na univerzi v Ingolstadtu Andrej Vizjak poučuje ta predmet že vrsto leto in ga tudi posreduje v teh okvirih. Te teorije je preveril na svojih praktičnih izkušnjah, kar ga je pripeljalo do spoznanja, da velja teza »All change management problems are people problems.« Ravno tako je tudi panoga svetovanja zahtevna in sama po sebi zanimiva za kadre. Ljudje se odločijo za poklic svetovalca predvsem iz več razlogov.

Vvsakdanji praksi z upravljanjem sprememb ne zadostujejo zgolj tehnike upravljanja sprememb. Veliko bolj pomembno je, da načrtujemo spremembe za kadre in s kadri, ki se želijo spreminjati in so sposobni za spremembe. Zato je za uspešno upravljanje sprememb ključna vloga HR. Kadrovska funkcija je odgovorna in zadolžena, da poišče in/ali razvija kadre, ki so primerni za spremembe. Šele ko prevladujejo takšni kadri v kolektivu, lahko generalni direktor uspešno upravlja spremembe.