Na podlagi več kot 15-letnih izkušenj pri delu z različnimi vodji ugotavljam, da je prav vsem dobrim vodjem, ne glede na raven in področje dela, skupno naslednje: premorejo pogum in notranjo trdnost, prevzemajo odgovornost za vsa svoja dejanja, obvladujejo lasten ego, zmožni so empatije, imajo željo po spremembah, so odporni na stres in izkazujejo splošno zadovoljstvo v življenju.

Vsakokrat znova sem presenečena nad raznolikostjo razlag in pojasnil o vodenju, ko udeležencem na izobraževanjih s področja vodenja ponudimo možnost predstavitve sebe kot vodje z različnimi kreativnimi tehnikami, na primer z uporabo Lego kock. Odgovori na to, kdo sem kot vodja, so pri uporabi teh tehnik izjemno sporočilno bogati in tudi raznoliki. Od močnih vodij, ki segajo visoko, zagotavljajo trdnost, kažejo smer, podajajo jasna navodila in natančno kontrolirajo izvedbo nalog za dosego zastavljenih ciljev, do tistih vodij, ki se pozicionirajo zgolj kot del tima, ki dajejo prostor drugim v timu, ki so pozorni na vse člane, skrbijo za dobre odnose in na tak način dosegajo spremembe in zastavljene cilje.