Bistvo vodenja ni v tem, da vodijo najpametnejši, najhitrejši in najboljši, ampak da vodijo tisti, ki znajo problemsko situacijo obvladati. Upate, da se bodo problemske situacije razrešile same ali ukrepate?

Vsak dan se soočamo s situacijami, kjer so za uspeh potrebne različne veščine, znanje in motivacija, da dosežemo zastavljene cilje. Za učinkovito vodenje pa je potrebno mnogo več. Napredek in doseganje nadaljnjih stopničk uspeha na poti vodenja sta odvisna od tega, kako uspešno razrešujemo različne izzive, ki so del problemskih situacij.

Ena najpomembnejših psiholoških faz razvoja je pridobivanje temeljnega zaupanja vase, v druge ljudi in v svet okoli sebe. To nam daje občutek varnosti in kontrole, ki jih vsak izmed nas do določene mere potrebuje in išče. Bistvo vodenja ni v tem, da vodijo najpametnejši, najhitrejši in najboljši, ampak da vodijo tisti, ki znajo problemsko situacijo obvladati. Ob tej trditvi se seveda poraja vprašanje, kaj je potrebno za to, da obvladamo problemsko situacijo. Bistvenega pomena je, da problem dobro razumemo. Preprost test razumevanja je, da znamo problemsko situacijo narisati. Ko večino problemov razstavimo na bistvene elemente, nam je jasno, kje začeti z reševanjem, kakšni koraki so potrebni, da pridemo do želenega stanja in to rezultira v uspešnem obvladovanju problemske situacije. Ljudje sledijo tistemu, ki problemsko situacijo pozna, jo obvlada in ki mu zaupajo, da bo procese organiziral tako, da jo bodo uspešno rešili.

Prva faza je definiranje problema