Doba zavestnega soustvarjanja prinaša nove izzive. Skozi evolucijo zavesti smo se učili spoštovati moč in delovati etično. Zdaj se moramo učiti zavestnega soustvarjanja. Prehod v novo zavest zahteva notranjo preobrazbo posameznika. Vodje pa se še oklepajo znanj, ki so jih pridobili v dobi moči in se bojijo, da izgubljajo kontrolo in zato pogosto razširjajo sisteme nadzora. Negotovo poslovno okolje in včasih celo kaotične razmere, ko do sedaj znani prijemi ne dajejo več podobnih rezultatov kot nekoč, zahtevajo tako od vodij kot od zaposlenih veliko napora. Pogosto to vodi k izčrpanosti ter izgorelosti, saj nekatera znanja, ki so bila primerna za to, da smo dosegli sedanjo stopnjo razvoja, za nove čase niso več primerna.

Ker še nimamo zadostnega obsega novih znanj, se še bolj trudimo in prizadevamo, da bi delovali na do sedaj običajen način, vlagamo še več napora, še bolj pritiskamo, toda pričakovanih rezultatov ni. Tako posamezniki kot organizacije neredko čutimo, da smo na robu kaosa, saj se stare strukture razdirajo, nimamo pa še ustreznih novih, skladnih s potrebami sodobnega človeka6.