VODJA KOT GRADITELJ SREČNOSTI ZAPOSLENIH

FRANCI ČEČ, Direktor ZD Radeče

Facebook
LinkedIn

Obstajajo različni prijemi za vodenje zaposlenih pri doseganju poslovne odličnosti. Nenehno povečevanje učinkovitosti je dobrodošlo, vendar je treba vedeti, da so kadri človeška bitja, ne stroji. Pri načrtovanju in zastavljanju ciljev organizacije moramo upoštevati čustveno komponento. Srečni in zadovoljni delavci bodo vložili več energije v izvedbo delovnih nalog, zato bo delo opravljeno hitreje in bolje.

V svetu se je začela uveljavljati služba direktorjev za srečnost. Če smo realni, najbrž ni pametno uvajati novega delovnega mesta, ki bi v poimenovanju vsebovalo izraz »sreča«. Še vedno smo namreč prežeti s tradicionalno miselnostjo, da ima delo drugačno konotacijo kot sreča. Smiselno je torej tiho uvajanje srečnosti na delovnem mestu. Idealno bi torej bilo, da bi tovrstne veščine obvladali in uvajali vodje, sicer pod drugim imenom, a z identično vsebino. Vodjem namreč podrejeni bolj zaupajo, kot bi nekomu tretjemu, po drugi strani pa imajo vodje, ne le