Vloga vodje se zelo spreminja. Postaja povezovalec, usklajevalec harmonije med ljudmi. Razumeti mora posel in poznati ljudi. Seveda je prva odgovornost vodje sprejemanje odločitev, ki vodijo k doseganju ciljev. Toda samo fokus na številke še zdaleč ni dovolj, nujna je usmerjenost v ljudi, tudi vase. Negotovo in spremenljivo okolje zahteva veliko različnih talentov in sposobnosti, zato predstavljam koncept sodelovalnega voditeljstva kot ustrezen odgovor na izzive vodenja nove dobe.

Obvladanje poslovnih in ekonomskih znanj je za vodjo samoumevno, saj je to potreben temelj, na katerem lahko gradi naprej. Če je kdo v dilemi, katera poslovna in ekonomska znanja mora vodja imeti, naj si ogleda predmetnik odličnih MBA šol, denimo FELU MBA ali IEDC, najboljših šol v ZDA, kamor spadajo Harvard, Chicago, Kellog, MIT in Warton5 oziroma najboljših poslovnih šol izven ZDA: Ivey v Kanadi, London Business School, INSEAD v Franciji, IE v Španiji ter IMD v Švici5. Vendar opravljen MBA še ni zagotovilo za dobrega vodjo in tudi potrebna znanja lahko vodja pridobi tudi na drug način. Od 100-tih najbolj uspešnih svetovnih poslovnih voditeljev jih je MBA študij opravilo le 294, ostali so potrebne kompetence razvijali na drugačen način. Poleg poslovnega in ekonomskega znanja mora vodja dobro poznati tudi ustroj organizacije, ki jo vodi, poslovni model, posamezne poslovne procese in njihovo medsebojno prepletenost in soodvisnost ter seveda tudi procese sprejemanja odločitev in izvajanja. Čeprav se tudi to sliši samoumevno, lahko v praksi srečamo vodje, ki menijo, da ni pomembno in potrebno, da poznajo procese, naj se s tem ukvarja tisti, ki je za to zadolžen.