VODJE V ODNOSIH

STAŠ ŽNIDAR, psihoterapevt in vodja inštituta SENSUS

Vodja ima v osnovi namen, da posameznika in ekipo usmerja in omogoči, da se ti udejstvujejo s polnim potencialom. Tisto, kar predpostavlja in pospešuje uspešno komunikacijo v delovnem timu in zmanjšuje negativne učinke stresa, je učinkovita regulacija čustev in uporaba teh v odnosih.

Nepoznavanje teh veščin zavira učenje, delovne procese, pripadnost zaposlenega in neizkoriščanje njegovih kognitivno najvišjih sposobnosti. Nevroznanost možganov in odnosov nam kaže, kakšno je optimalno delovanje vodstvenega kadra, da lahko ti, ekipa in organizacija žanjejo kar se da največje uspehe.

Dobrega voditelja je težko opisati in razumeti. Vendar, ko delamo ob takšni osebi, ga vsi prepoznamo kot nekaj več – zaradi njega, raje delamo in se trudimo za cilje. Ob takšni osebi začutimo varnost, zaščito in skrb, vendar hkrati predstavlja neizmeren vir navdiha in energije za raziskovanje, tveganje in iskanje dodatnih izzivov.1

V pogovoru z vodji ugotovimo, da tudi dobri voditelji s težavo opišejo specifične teme-komponente, ki ustvarijo njihov slog vodenja tako učinkovit.2 CEO in vodje po raziskavah in ocenah posvečajo od 25 % do 40 % svojega delovnega časa razvoju zaposlenih in medosebnim odnosom v podjetju.3 Ta podatek nam pove, da vsak posameznik na vodilnem mestu neposredno preživi najmanj ¼