Zaupanje se gradi in utrjuje s poznavanjem, izkušnjami in dobro prakso, usmerjeno pa je v prihodnost. Začne se s pozitivno mislijo, ki jo nosimo v sebi, ko verjamemo v svoje sposobnosti, znanje in dober namen biti koristen član družbe. Tako lahko najprej zaupamo sebi, nato sodelavcem (še prej svojim bližjim in najdražjim), v uspeh organizacije, v možnost razvoja, v dobro sodelovanje.

Tradicionalno pojmujemo načrtovanje, usmerjanje in nadzor zaposlenih kot sestavni del poslovodenja organizacije. Sodobna pojmovanja poslovodenja pa vključujejo tudi spodbujanje, mentorstvo, motiviranje in ustvarjanje pozitivnih čustev.