Sredi marca 2020 smo se kot družba znašli v čisto novi situaciji. V Sloveniji smo prvič fizično zaprli ves vzgojno izobraževalni sistem po vsej vertikali za več kot dva meseca in to sredi šolskega leta. Na to ni bil pripravljen nihče.

Ravnatelji in učitelji so bili postavljeni pred izziv, kako vzpostaviti sistem izobraževanja na daljavo. To je za zaposlene pomenilo v zelo kratkem času osvojiti veliko novih znanj, ki bodo omogočila kakovostno izvedbo izobraževalnega procesa.