Sredi marca 2020 smo se kot družba znašli v čisto novi situaciji. V Sloveniji smo prvič fizično zaprli ves vzgojno izobraževalni sistem po vsej vertikali za več kot dva meseca in to sredi šolskega leta. Na to ni bil pripravljen nihče.

Ravnatelji in učitelji so bili postavljeni pred izziv, kako vzpostaviti sistem izobraževanja na daljavo. To je za zaposlene pomenilo v zelo kratkem času osvojiti veliko novih znanj, ki bodo omogočila kakovostno izvedbo izobraževalnega procesa.

V članku Znanje je okoli nas2, sem opisal, kako si lahko pri osvajanju novih znanj in z razvojem kompetenc pomagamo s svetovnim spletom in sodelavci. V obdobju zaprtja šol sta bila omenjena pristopa razvoja kadrov ključna, da smo v izjemno kratkem času kot kolektiv pridobili ustrezna znanja in osvojili nove kompetence ter uspešno izpeljali izobraževanje na daljavo. Vse to smo izvedli brez podpore zunanjih strokovnih služb, brez finančnih izdatkov za izobraževanja zaposlenih in na koncu z dobrimi povratnimi informacijami svojih strank (učencev in staršev).

Kot ravnatelj šole sem bil 13. marca 2020 postavljen pred izziv, kako v zelo kratkem času učiteljski zbor usposobiti za izvedbo dela na daljavo. Situacija je bila izredna in časa premalo, da bi lahko temeljito analiziral stopnjo pripravljenosti zaposlenih na delo na daljavo, se s sodelavci konkretno posvetoval in pripravil podroben akcijski načrt za delo na daljavo. Zato sem moral, kot verjetno večina v tistem času, zaupati sodelavcem, da bomo hitro osvojili nova znanja in uspešno prešli na nov sistem dela na daljavo. Držal sem se vodila, da je znanje okoli nas in tako smo se tudi lotili osvajanja novih znanj in veščin.

Kako pomembno bi bilo izpeljati načrt, začrtan pred dobrim desetletjem.

Pri prehodu na delo na daljavo smo se srečali z naslednjimi izzivi:

V prispevku se bom osredotočil na učitelje kot del zaposlenih, ki jih vodim. Pri vzpostavitvi dela na daljavo smo morali vzpostaviti sistem tudi za podporne službe (računovodstvo, svetovalno službo …). Izzivov, ki so jih imele naše stranke in smo jih morali reševati, se v tem prispevku ne bom dotikal. V tistem izrednem času tudi na pomoč ministrstva pristojnega za šolstvo in Zavoda za šolstvo, ni bilo mogoče »računati«, saj je bil potreben hiter in učinkovit odziv, če smo želeli kakovostno opraviti delo in ohraniti kontinuiteto vzgojno-izobraževalnega procesa. Zato smo bili v naši organizaciji vedno dva koraka pred navodili, ki smo jih prejemali od omenjenih institucij.

Vzpostavitev sistema dela