Poplave so vplivale tudi na spremembe v javnih naročilih. Ob obsežnih poplavah, se namreč zahteva hitro ukrepanje v okviru javnih naročil, za obnovo in popravila infrastrukture ter imetja. 

Vsebina

Nujna javna naročila povezana z naravnimi nesrečami in odpravo škode 

30. avgusta 2023 je bil sprejet Sklep o preklicu aktivacije Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah. Kljub temu pa se na podlagi tega sklepa še naprej izvajajo nujni intervencijski ukrepi na državni in lokalni cestni infrastrukturi, vse do zagotovitve nujnih varnih prometnih povezav in delovanja komunalne infrastrukture, vendar najkasneje do 30. septembra 2023. 

V 27. členu ZJN-3 so določene izjeme, ki so izvzete iz zakona. Med njimi je izjema iz 8. točke prvega odstavka 27. člena ZJN-3. Za javna naročila opreme, tehnike in drugih nujnih javnih naročil, namenjenih za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje ali takojšnjo preprečitev neposredne grožnje zaradi naravne ali druge nesreče, skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, naročniku ni potrebno upoštevati določb ZJN-3. Izjemo je mogoče uporabiti le v primerih, ko je vrednost naročila nižja od praga, ki zahteva objavo v Uradnem listu Evropske unije.  

V primerih, ko zaradi skrajne nujnosti, ki je posledica nepredvidljivih dogodkov, roki za odprte, omejene ali konkurenčne postopke s pogajanji niso izvedljivi, lahko naročnik uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 46. členom ZJN-3.   

Na spletni strani  Direktorat za javno naročanje, pod naslovom "Javno naročanje v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode." je dostopno tolmačenje  v zvezi  z obvladovanjem posledic obsežnih poplav.  

Za pridobitev nujnih informacij ali nasvetov o izvajanju nujnih naročil v zvezi z obvladovanjem posledic obsežnih poplav, vam je Direktorat za javno naročanje na voljo na telefonski številki: 01 478 18 80. Prav tako lahko vprašanja postavite na naslov: mju@gov.si , ali vprašate preko mobilne aplikacije.  Svetovanje, v zvezi z javnim naročanjem ki ga izvaja Direktorat za javno naročanje pa je na voljo na številki 01 478 1688.