Koncept psom prijaznih pisarn so prvi popularizirali tehnološki velikani, kot so Google, Amazon in celo Salesforce, zdaj pa se trend širi po Sloveniji. Zakaj je tako in o kakšnih vplivih poročajo zaposleni v ljubljanskih podjetjih, ki so že uvedli politiko psom prijaznih pisarn?

V sklopu raziskave smo želeli poglobiti razumevanje doživljanja vplivov prisotnosti psa pri zaposlenih, kjer so v pisarni prisotni psi. Zanimalo nas je njihovo splošno mnenje in drugi zaznani vplivi prisotnosti psa.

Udeleženci raziskave so med intervjujem poudarili, da so izkušnje in občutki v povezavi s prisotnostjo psov pozitivni. Pri tem so poudarili občutja večje sproščenosti, razbite rutine, umirjenosti ter dobrega oziroma boljšega počutja. Zaznane vplive smo za boljše razumevanje razdelili v tri sklope.

Vplivi na doživljanje stresa

Zaznane pozitivne vplive prisotnosti psov na doživljanje stresa zaposlenih lahko razdelimo še na dve podkategoriji. V prvo vključujemo zaznane vplive, kjer pes zaposlenemu nudi občutek opore. V drugo pa smo vključili zaznane vplive, kjer pes zaposlenemu nudi odmik fokusa s stresorja oziroma distanciranje. Tu pes ponudi možnost odmika od stresne situacije, kar zniža njihovo doživljanje stresa v danem trenutku, povzroči pa tudi nižje ravni doživljanja stresa, ko se k dejavnosti vrnejo.

V primerih, ko povzroča negativne občutke, psa lahko dojemamo kot negativni dejavnik, ki povečuje občutenje stresa pri zaposlenih. Odgovore o zaznanih negativnih vplivih psov na stres lahko razdelimo v dva sklopa: nelagodje zaradi alergij ali strahu ter motenje delovnega procesa. Slednjega smo razdelili še na dva podsklopa, saj so psa udeleženci opisovali, bodisi kot direktni ali pa kot indirektni razlog za motenje delovnega procesa oziroma manjšo produktivnost.

Pomembni so jasni okviri ali pravilniki znotraj organizacij, ki jasno opredeljujejo, kateri psi so primerni za pisarno oziroma katerim vzgojnim osnovam morajo zadoščati.

Kot zaznane negativne vplive so navedli alergije in strah pred psi, ki sta tudi med najpogostejšimi razlogi za izključevanje psov iz delovnega okolja.1 Zanimivo je, da je bil eden od udeležencev v raziskavi tudi sam alergičen na pse, vendar je rekel, da to zanj ni preveč moteče, ko je bil o tem posebej vprašan. Tudi izkušnje strahu gostov oziroma strank v pisarnah so bile zelo redke, strahu med sodelavci pa ni zaznal nihče od udeležencev raziskave.

Zaznani so bili tudi negativni vplivi na delovni proces oziroma motenje tega. Kategorizirali smo jih v direktne in indirektne. Pod direktne zaznane negativne vplive uvrščamo motenje delovnega procesa zaradi nevzgojenosti ali neprimernosti psov (lajanje, glasna igra …).

Med zaznanimi indirektnimi negativnimi vplivi izstopa motenje delovnega procesa zaradi povečane količine socialnih interakcij s sodelavci, ki je posledica prisotnosti psa. »Edino, kar je, da je v pisarni potem več prometa, več ljudi pride noter, ker hočejo pobožati psa in se malo pogovarjati.« Tovrsten vpliv podpira tudi literatura, pri čemer je treba omeniti, da se povečanje socialnih interakcij v omenjeni literaturi nikjer ne pojavlja kot negativen vpliv2.