V času, ko lahko kupec izbira med številnimi substituti in so mnogim blagovnim znamkam šteti dnevi, je vedenje zaposlenih, ki lahko ustvarijo odnos s kupcem, postalo sestavni del vrednostne ponudbe podjetja. To pomeni, da mora vodstvo podjetja znati natančno usmerjati in nadzirati želeno vedenje svojih zaposlenih, še zlasti tistih v prodaji, ki so ključni za učinkovito uresničevanje tržne strategije.