Se tudi vaše podjetje ponaša z vrednotami, kot so zaupanje, spoštovanje ali odgovornost? Ali pa morda izpostavljate pravičnost, skrbnost ali vzpodbujanje izražanja mnenj? Bruce Daisley v svojem podcastu pojasnjuje, zakaj takšne vrednote pogosto nimajo pomembne vloge v organizacijski kulturi. Med pogovorom s svetovalcema Darrenom Ashbyjem in Atifom Sheihkom je izpostavil »6 stebrov značaja«, pobudo iz 90-ih let, ki je definirala univerzalno veljavne vrednote, temeljne za etično življenje.

6 vrednot oziroma stebrov značaja

Daisley pojasnjuje, da je pobuda »6 stebrov značaja« postavila temelj za razumevanje etičnega vedenja v organizacijah. Sestavljajo jo naslednje vrednote: 

Te vrednote izvirajo iz projekta »CHARACTER COUNTS!«, ki je v začetku 90-ih let želel zajeti univerzalne vrednote, značilne za etično življenje.