Organizacije z vključujočo kulturo imajo boljše poslovne rezultate, ki jih etnična raznolikost še zvišuje. Kognitivna raznolikost oziroma raznolikost pogledov in idej, ki jih soustvarjajo raznolike skupine ljudi, povečuje inovativnost v organizacijah in vodi k sprejemanju boljših odločitev. Raznolikost z vidika zastopanosti spolov, etničnih skupine ter starostnih obdobij. V našem poslovnem okolju je prisotnih vrsta praks, ki spodbujajo vključenost in raznolikost, med njimi programi za vključevanje invalidov, LGBTQI+ skupnosti, medgeneracijsko sodelovanje, spodbujanje raznolikosti talentov, enakopravnega zastopanja žensk na vodstvenih položajih, pravičnega plačila za delo, podporo rasni, nacionalni in medkulturni raznolikosti ter psihološko varnost. V psihološko varnem delovnem okolju so ljudje lahko zvesti sami sebi, sprejemajo sami sebe in spoštujejo druge. Psihološka varnost na delovnem mestu zagotavlja platformo za učenje in inoviranje ter je temelj dobrega počutja in občutka pripadnosti zaposlenih.

Vrednote raznolikosti, pravičnosti in vključenosti postajajo odločilne pri privabljanju talentov. Večina iskalcev zaposlitev te vrednote že upošteva pri odločitvi za izbiro delodajalca. Med milenijci pa je že tretjina takih, ki so v zadnjih letih zamenjali organizacijo za tako, ki je bila bolj vključujoča (več v članku Nives Orešnik in Mirjam Kmetič). Te vrednote lahko uspešno razvijamo tudi s pomočjo upravljanja pristranosti. Pristranost, namerna ali nezavedna, predstavlja namreč oviro posameznikom na delovnih mestih. Zaradi pristranosti je marsikdo težje zaposljiv ali težje napreduje. Da bi lahko uspešno razvijali vključujoče delovno okolje, moramo nasloviti nezavedno pristranost, ozavestiti lastne pristranosti in poiskati način, da jo bomo omilili. Vse je (lahko) drugače.

Vse je drugače, je slogan letošnjega Slovenskega kadrovskega kongresa - #LoveHR Summita, na katerem bomo osvetlili pomen raznolikosti in vključenosti pri razvoju vodij, kompetenc, razvijanju novega delovnega okolja in privabljanju ter uvajanju zaposlenih. Z izzivom, kako razvijati raznolikost in vključenost v delovnih okoljih se v prvi vrsti srečujete ravno HR strokovnjaki. Zato vas vabim, da se nam pridružite na #loveHR Summit in naj nas raznolikost povezuje.

Peter Ribarič

odgovorni urednik