VSE SE ZAČNE Z VABILOM NA RAZGOVOR 

ŠPELA BERNHARD, Kadrovska managerka, Lek, d. d., Biofarmacevtika Mengeš

Facebook
LinkedIn

Danes se veliko govori in piše o tem, kako razvijati in zadržati ključne kadre v podjetju, vendar pa je take kadre treba najprej poiskati. Izbira primernega in ključnega kadra za podjetje se začne s povabilom na razgovor. Z dobro zastavljenim in izvedenim selekcijskim postopkom zaposlimo kandidate z velikim potencialom in jim ponudimo okolje, v katerem se bodo