Z Julienom Frezardom, direktorjem proizvodnje v kranjskem podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires, smo se pogovarjali o slogu poslovnega vodenja, usmerjenega v razvoj zmagovalne ekipe. Frezard, ki v podjetju vodi proizvodni proces, v katerega je vključenih kar 1.300 oseb, nam je med drugim zaupal, kako ustvariti dober ekipni duh in motivirati ljudi k doseganju ciljev.

Vodite proizvodni proces v podjetju, ki je za slovenske standarde precej veliko. Kako motivirate vaše sodelavce, da bi bili pri delu kar najbolj uspešni?

Motivacija se krepi z zmagovanjem. Za doseganje zavzetosti in motiviranosti ekipe je ključna jasna opredelitev uspehov na vseh ravneh organizacije. Vsak si želi zmagovati in biti del nečesa večjega od njega samega. 

Kaj je potrebno, da postaneš uspešen poslovni vodja?

Jasno zastavljeni cilji, veliko empatije, predvsem pa nenehno obravnavanje drugih tako, kot želiš biti obravnavan sam. Druge lahko vodiš le takrat, kadar imaš jasno vizijo, kam jih želiš pripeljati. Jasna vizija ti omogoča, da svojo ekipo vključuješ, spodbujaš in opolnomočiš. Dejstvo je, da uspeh našega podjetja temelji na zaposlenih. Če jim jasno predstavimo cilje, jih s tem vključimo, če jih ustrezno usposobimo, jim omogočimo rast in razvoj, če jim zaupamo in dodelimo pravo mero odgovornosti pa jih tudi opolnomočimo.

Opišite nam prosim vaš slog vodenja.

Trudim se biti služeči vodja*, kar pa ni enostavno, zato se še vedno učim. Veliko poguma je potrebnega, da se odpoveš poziciji moči in zaupaš ekipi. Še posebej, kadar nekaj ne gre po načrtu, saj ti takrat instinkt narekuje, da prevzameš nadzor. V svoji karieri sem se naučil, da si vsi želimo biti uspešni, na glede na delovno mesto, ki ga zasedamo v organizaciji. Iz tega izhaja tudi moje stališče, da je »pravo« vodenje usmerjeno v razvoj uspešnih ljudi – če so zaposleni uspešni, potem je uspešno tudi podjetje. Morda se sliši sebično, vendar pa je posledično zaradi tega tudi sam vodja prepoznan kot uspešen.

Motivirati k doseganju ciljev podjetja je vedno zapleteno – cilji morajo biti zastavljeni po principu SMART (specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno določeni), prav tako pa jih je treba prilagoditi posameznikovi ravni

Katere so po vašem mnenju najpogostejše napake, ki jih delajo vodje?

Pomanjkljivo opredeljevanje ciljev in pričakovanih uspehov oz. »zmag« ter  pomanjkanje zaupanja. Nepoznavanje ciljev lahko primerjamo s sodelovanjem na tekmovanju, na katerem ne poznamo pravil. Jasno opredeljeni cilji so nujno potrebni, poleg tega pa jih ne sme biti preveč, saj se lahko potem zgodi, da zaposleni ne vedo, ali jih dosegajo. Z zaupanjem pa mislim, da moramo opolnomočiti svojo ekipo. S tem pridobijo nek višji cilj ter poglobijo občutek pripadnosti in odgovornosti do organizacije. Če jih neprestano preverjamo in hočemo predhodno odobriti prav vsak njihov korak, potem se pojavi veliko tveganje za ravnodušnost. Zakaj bi dali vse od sebe, če nas bo v vsakem primeru nekdo sproti nadziral in nam govoril, kaj naj storimo?

Omenili ste, da si vsi želimo biti del zmagovalne ekipe. Lahko prosim pojasnite?

Za razlago se bom navezal na situacijo iz vsakdanjega življenja. Predvidevam, da le majhen del Slovencev redno spremlja košarko. Če me spomin ne vara pa je lansko leto velika večina, če ne praktično vsi, pred televizijskimi zasloni spremljala finalno tekmo Evropskega prvenstva. Zakaj? Ker si vsi želimo biti del zmagovalne ekipe. In tako je tudi v poslovnem svetu. Zmaga lahko enostavno pomeni, da imaš dober dan – delaš varno, proizvedeš kakovosten izdelek, stroji delujejo brezhibno, dosežeš dnevno normo – ali pa je zmaga, ko vidiš, kako tvoje podjetje prejema prestižne nagrade.

Kako pridobiti spoštovanje svojih zaposlenih in jih motivirati pri doseganju ciljev podjetja?

Pridobivanje spoštovanja je vzajemen proces. Če ravnaš s sodelavci s spoštovanjem, potem ti bodo tudi oni izkazovali spoštovanje. Za to je potrebna empatija, predvsem pa moraš biti dober poslušalec, še posebej, če prihajaš iz tujine, tako kot jaz. V prvi vrsti moram dobro poslušati, da razumem kulturo in vrednote, po katerih se ravnajo Slovenci, vse to pa pomaga v moji interakciji s sodelavci. Moje glavno načelo oziroma osebna mantra, ki mi je pomagala vse od mojega prvega delovnega dne in ki sem jo tudi že omenil, je, da z ljudmi vedno ravnam tako, kot si želim, da oni ravnajo z menoj.

Motivirati k doseganju ciljev podjetja je vedno zapleteno – cilji morajo biti zastavljeni po principu SMART (specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno določeni), prav tako pa jih je treba prilagoditi posameznikovi ravni. 

Kako ustvariti kakovostne delovne pogoje, ki bodo pripomogli h krepitvi ekipnega duha, zavezanosti in zvestobi zaposlenih?

Kdo bolje pozna delovne pogoje kot zaposleni sami? Z jasnimi cilji, pravo mero odgovornosti, spoštovanjem in prakticiranjem principov služečega vodje ter poslušanjem njihovih predlogov ustvariš dober ekipni duh in s tem gradiš na zavzetosti, zavezanosti in zvestobi.

V podjetju ste prejeli kar nekaj nagrad za uspešno delo. Kaj te nagrade pomenijo vam osebno?

Ponosen sem, da delam z odlično ekipo. Vedno je dober občutek, kadar so nagrade odraz dobrih rezultatov, vendar pa se vseskozi zavedam, da je to mogoče doseči le s pravo ekipo. V Goodyearu kot del naše osrednje strategije spodbujamo zaposlene, da delujejo v skladu s petimi kompetencami, ki so integriteta, energičnost, medsebojno sodelovanje, prilagodljivost in doseganje rezultatov. Vse te kompetence nam pomagajo, da delujemo kot ena ekipa, znotraj katere lahko uresničimo naš poln potencial. Vesel sem, da delam v Goodyearu. Do sedaj je bila to zares odlična izkušnja, veliko sem se naučil in prepričan sem, da bom z učenjem nadaljeval tudi v prihodnje ter da bomo skupaj z ekipo dosegali nove zmage. 

Kje po vašem mnenju še obstajajo možnosti za rast podjetij v Sloveniji?

Slovenija ima veliko talentov, vendar pa v primerjavi z drugimi evropskimi državami obstajajo določene zakonodajne ovire, ki slabijo našo konkurenčnost in nam postavljajo ovire na poti razvoja naših sodelavcev. Zato bi z veseljem pozdravil pozitivne spremembe na področju obdavčitve plač in nagrajevanja zaposlenih.

*Služeči vodja se primarno osredotoča na rast in dobro počutje zaposlenih ter okolja, v katerem deluje. Služeči vodja opolnomoči zaposlene, postavi njihove potrebe n aprvo mesto in jih podpira pri njihovem razvoju ter doseganju ciljev," Robert Greenleaf, Center dor Servant Leadership