Kaj se dogaja v Sloveniji, je javno vprašala namestnica direktorja Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound, ko je aprila1 prvič predstavila izsledke raziskave Living and Working in Europe 2015.2 Vprašanje predstavnice Eurofounda se je nanašalo na podatek, da zgolj četrtina slovenskih delavcev meni, da bo lahko sedanje delo opravljala tudi pri 60. letih.

Ta podatek nas uvršča na rep evropskih držav, saj je v povprečju takih, ki menijo, da bodo lahko svoje sedanje delo opravljali tudi pri 60. letih, 60 %. V nekaterih državah, kot so Nemčija, Nizozemska in podobno, ta odstotek presega 70 %.