Vodenje trenerjev v športu je v primerjavi z vodenjem v podjetjih bolj usmerjeno k določeni osebi in specializirano, veliko več je tudi osebnega odnosa in prilagajanja, posebej na ravni individualnih športnih disciplin, kot je tenis.  

Pravo vprašanje tako ni, ali je avtentično vodenje pravi način vodenja, ampak na kakšen način implementirati avtentičnost v podjetje oziroma šport in predstaviti, kako lahko vrednote iz športa prenesemo v delovno okolje in s tem prispevamo k uspešnosti na ravni posameznika, tima in organizacije kot celote.4 

Avtentično vodenje v športu 

Posledice stilov vodenja so za raziskovalce športne psihologije postale omembe vredno področje, vendar obstaja malo raziskav o konceptu avtentičnega vodenja v športu. Do danes so raziskave na področju športa pokazale, da je verodostojno vodenje povezano s pozitivnimi rezultati športnikov, kot so zadovoljstvo, zavzetost, zaupanje in dojemanje možnosti izbire. Raziskovalci so v raziskavi preučili, ali so športniki vodenje trenerja povezovali z njihovo zavzetostjo in uživanjem ter ali sta zaupanje v trenerja in zaznana samostojnost kakor koli vplivala na te odnose.3 V raziskavi je bilo udeleženih skupaj 435 športnikov, od tega 211 športnic. 338 športnikov je bilo iz ekipnih športov in 97 športnikov iz posameznih športov. Športniki so izpolnili vprašalnike o zaznavanju avtentičnega vodenja pri svojih trenerjih in svoje samostojnosti, zaupanju v trenerja in zaznavanju užitka in zavzetosti v športu.  

Raziskava je pokazala, da so športniki, ki so trdili, da njihov trener sledi načelom avtentičnega vodenja, veliko bolj uživali v športu, bili samozavestnejši, bolj zavzeti pri delu in dosegali boljše rezultate. 

Raziskava je pokazala, da so športniki, ki so trdili, da njihov trener sledi načelom avtentičnega vodenja, veliko bolj uživali v športu, bili samozavestnejši, bolj zavzeti pri delu in dosegali boljše rezultate. Kar je najpomembnejše, bili so veliko bolj povezani s trenerjem, konflikti so se pojavljali veliko redkeje, torej je bil odnos med trenerjem in športnikom v povprečju veliko boljši. Športniki so tudi povedali, da jih trenerjevo avtentično vodenje navdihuje in jim daje dodatno motivacijo ter da v takem načinu vodenja dobijo občutek namena, predvsem prijatelja, na katerega se lahko zanesejo. Ugotovitve raziskave ponazarja slika 1.3 

Slika 1: Vplivi avtentičnega vodenja na eudaimonsko blagostanje vodij in sledilcev 

Psihologija tenisa 

Teniška igra je zahtevna predvsem s psihološkega vidika. Teniški igralci morajo ohranjati visoko stopnjo pozornosti oziroma koncentracije, biti morajo motivirani, visoko aktivirani, hkrati pa tudi sproščeni in umirjeni. Prav tako so zelo pomembne tudi izkušnje. Za razvoj vrhunskega teniškega igralca morajo biti pozitivne in negativne izkušnje ravno v pravem razmerju. Vse omenjeno zahteva zelo dobro fizično in psihološko pripravo igralca, saj sta ti dve komponenti močno povezani in se dopolnjujeta.5 

Psihološka priprava teniških igralcev  

Za doseganje najboljših rezultatov na vrhunski ravni je zelo pomembna psihična pripravljenost teniških igralcev, ki ne pride zlahka. Zanjo je treba slediti načrtu in izvajati natančen mentalni trening. Treba si je postaviti dobre, personalizirane cilje (kratkoročne in dolgoročne), poiskati pravo razmerje med notranjo in zunanjo motivacijo, se naučiti pozitivnega samogovora, pred treningi in tekmami izkoriščati moč vizualizacije, prepoznati rituale, ki pomagajo k boljši igri, se naučiti nadzorovati negativno in pozitivno agresivnost, jezo in vsa ostala čustva.7