Vodenje trenerjev v športu je v primerjavi z vodenjem v podjetjih bolj usmerjeno k določeni osebi in specializirano, veliko več je tudi osebnega odnosa in prilagajanja, posebej na ravni individualnih športnih disciplin, kot je tenis.  

Pravo vprašanje tako ni, ali je avtentično vodenje pravi način vodenja, ampak na kakšen način implementirati avtentičnost v podjetje oziroma šport in predstaviti, kako lahko vrednote iz športa prenesemo v delovno okolje in s tem prispevamo k uspešnosti na ravni posameznika, tima in organizacije kot celote.4