Ročno pripravljanje poročil postaja stvar preteklosti. HR analitika je prvi korak za bolj učinkovito delo kadrovikov in boljši nadzor vodstva nad človeškimi viri.

Človeški kapital predstavlja enega najvplivnejših dejavnikov za uspešnost organizacije. Nove tehnologije in inovacije na področjih, kot so IT, napredna analitika, strojno učenje in umetna inteligenca vodijo do avtomatizacije vse več procesov, s čimer se povečuje učinkovitost in produktivnost zaposlenih. Z obsegom podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo, pa se povečuje tudi potreba po boljšem vpogledu in upravljanju dela zaposlenih, stroškov dela, fluktuacije in drugih kadrovskih kazalnikov uspešnosti.