Digitalizacija prinaša v podjetje spremembe, tudi na področju HR, saj na novo definira številne poslovne procese. Hkrati digitalizacija odpira priložnosti za nadgradnjo HR in njegovo transformacijo iz administrativne v strateško funkcijo.

Digitalizacija prinaša v podjetje spremembe, tudi na področju HR, saj na novo definira številne poslovne procese. Hkrati digitalizacija odpira priložnosti za nadgradnjo HR in njegovo transformacijo iz administrativne v strateško funkcijo.

Čeprav se je v nekaterih podjetjih HR že utrdil kot ena ključnih funkcij oziroma področij, pa ga marsikje v prvi vrsti še vedno povezujejo s kadrovsko administracijo, s papirologijo in le redko z mehkim delom, kamor sodi razvoj kadrov. Digitalizacija in tudi ekonomija znanja pa v ospredje postavljata izziv, da se logika obrne, da se HR funkcija usmeri v razvoj ključnih kadrov ter pripravo učinkovitih kariernih načrtov. Zakaj? Podjetja se v negotovem, dinamičnem in zapletenem okolju soočajo z ambiciozno konkurenco in le podjetja, ki znajo zaposlovati prave kadre, ki prepoznajo potencial obstoječih kadrov in jih znajo pripraviti na prihodnje izzive, so lahko uspešna.