Leto 2020 je večino podjetij zaznamovalo z novimi izzivi v organizaciji dela in komunikaciji z zaposlenimi. Situacija je zahtevala, da se hitro prilagodimo novim načinom dela, predvsem pa je bila nujna prilagoditev komunikacije, saj nas je večina delo opravljala od doma. Komunikacijo, ki je nujna za ustvarjanje povezanosti in učinkovitosti kolektiva, smo morali čez noč prenesti na digitalne kanale, najti smo morali nove načine povezovanja sodelavcev ter nadgraditi komunikacijska orodja.

Za Generali Slovenija je bilo leto 2020 prelomno že od samega začetka - z novim letom smo namreč zaključili proces pripojitve zavarovalnice Adriatic Slovenica. Združeni kolektiv s skoraj 1500 sodelavci je bil razpršen na lokacijah po vsej Sloveniji. Pred kadrovskim timom zavarovalnice je bil zahteven izziv, kako posameznike z zelo različnimi ozadji povezati v novo, skupno zgodbo.