Tisti, ki zvesto sledijo najnovejšim in največjim HR-trendom, so se že spoznali s konceptom masivnih podatkov, kakor v slovenščini poimenujemo »big data«. Uporaba masivnih podatkov v kadrovski službi koristi predvsem pri izboljševanju odločitev, vezanih na zaposlene in organizacijo, saj slonijo na izjemnih količinah podatkov. Tako se odločitve zdijo bolj premišljene in koristne ter predstavljajo odmik od intuitivnega kadrovanja.