Pravilno vključevanje in razumevanje mlade generacije ter vzpostavitev delovnega okolja, ki temelji na zaupanju, sta bili ključni temi nedavne mednarodne konference IFTDO 2015 v Kuala Lumpurju, na kateri je Slovenija nastopila s promocijo zdravja na delovnem mestu.

Če želimo biti dolgoročno uspešni, moramo začeti opazovati mlade in uvajati v sistem dela spremembe, ki jih prinašajo. Žal pa je v realnosti situacija ravno nasprotna. Ko zaposlimo mlado osebo, jo pogosto ukalupimo v že obstoječi sistem, ki se je sicer v preteklosti izkazal kot zanesljiv in učinkovit. »Nismo zato tukaj, da mlade ukalupimo v naš sistem. Naš sistem je že zastarel. Vprašati se moramo, ali smo mi sposobni slediti trendom mladih in sprejeti njihov način dela, komunikacije in sodelovanja,« je izpostavil Peter Cheese, izvršni direktor organizacije CIPD v Veliki Britaniji in strokovnjak, ki je s svojim mišljenjem in delom močno vplival na razvoj HR prakse na Otoku. Po njegovem vsaka generacija pomembno vpliva na podjetje, največji izziv pa je v njenem usklajevanju in poenotenju. Tehnologija je izredno ekspanzivna, generaciji Y pa že položena v zibko. Zato so povsem sinhroni z njo in jim ne predstavlja težav. Čeprav starejše generacije pogosto mislijo, da jih pretirano ukvarjanje s tehnologijo moti pri delu, je resnica ta, da to bolj moti nas, ki nismo del te generacije.