Najbolj razširjeni obliki sloga vodenja sta ukazovanje in nadzor. Večino tistih, ki so danes na vodstvenih položajih, so usposabljali menedžerji, ki so delovali na osnovi tega načina vodenja, kultura večine organizacij pa še vedno temelji na teh normah. Zgodovinskemu vplivu in moči tega sloga vodenja je težko ubežati, vendar je treba.