OSVEŽITEV V VODENJU

DR. SINIŠA P. MINARDI, svetovalec za top menedžerje, je mednarodni predavatelj in vodja Inštituta Inspiracije IICBE (za razvoj poslovne psihologije prihodnosti). Profesionalno se ukvarja tudi z režijo, igro in kreativnim pisanjem  

Facebook
Twitter
LinkedIn

V tekmi z elektronskimi stroji in umetno inteligenco je pomembno okrepiti svoj značaj in ga psihofizično pripraviti na optimalno pretočnost zaznavanja dražljajev in informacij za učinkovito uporabo. V prihodnje se bo avtomatizacija povečevala na vseh področjih, vendar so določeni elementi, ki se nikoli ne bodo mogli avtomatizirati, za nas zanimivi. Ohranjanje in razvoj človeškega potenciala so ključni. Za izboljšanje HR elementov potrebujemo globinska, komparativna in interdisciplinarna vedenja. Vprašanje je torej, kakšne vrste inovativno kreativnost iščemo, kakšen skupinsko-razvojni impulz in kakšno duhovito oziroma zabavno popestritev pri delu in ob njem.  

V podjetju poskušam doseči »Life Work Balance« pri zaposlenih. Želim si, da smo vsi skupaj na delovnem mestu zadovoljni in srečni. Od česa je to odvisno? Mogoče od jasno izraženih pričakovanj podjetja do zaposlenih ali morda od njihove osebne motivacije kdo bi vedel?

Sem vodja, seveda. Razmišljam, tehtam, vodim, rešujem talentirane, a še vedno brez izkušenj ali pa tudi »na pol mrtve«. Vedno rešujem probleme, takšne ali drugačne, da, česa vse ne! Počnem vse mogoče: se pogovarjam, motiviram, umirjam, odločam, se odzivam, predvidevam, vznemirjam in načrtujem, to je moj vsakdan. Vse to me udari naenkrat, ko prestopim prag svoje pisarne, kot da sem prišel v poslovni cirkus, ne pa v resno podjetje z več tisoč zaposlenimi.

Menedžer

Seveda, od vodje se pričakuje, da na široko spodbuja sodelavce in tim, ampak zavedam se svoje superiornosti in vsako jutro stopim na sceno, vskočim kot Superman »Ta-daaa! Tukaj sem!« Saj se morate zgledovati po nekom ... Vedno žal ni tako. Včasih so dnevi takšni, da res ni več dostojno za človeško bitje. Če niti moja tajnica ne zdrži več in če je pri njej tako hudo, potem je, brez dvoma, nekaj zelo narobe. 

Obstaja konflikt, dvom, ali sem sploh sposoben v danem času rešiti vse zadane naloge. Psihična stiska in zunanji pritisk vedno bolj postajata notranja ovira in mi kradeta tudi spanec. Razmišljam: naloge so izzivi za osebnostno rast, bolečina te samo opozarja ... Pa vendar, v danih okoliščinah, ko imam dovolj časa, najprej naredim diagnostiko nastalega položaja, in ko vem, kaj je zares težava in kaj je treba rešiti, takrat ... jih je milijon. Na primer roki, roki se ne spoštujejo. Do jutri bi moralo biti nekaj narejeno in se to ne zgodi! Kaj zdaj?

Praksa

Zaposleni se primerjajo z drugimi sodelavci, »ta in ta ima večjo plačo, jaz pa tako garam in imam manj!« Ali sodelavec, ki sem ga osebno zaposlil na dobro delovno mesto, se upira nalogi, ki sem mu jo kot šef naložil. Začne pogovor in se hoče pogajati o nalogi, na neprimeren način, kot da smo na tržnici! Na sejah, kot tudi osebno, govorim o zasnovi upravljanja s časom, o pomembnosti prioritet. Težava je, da si ljudje preprosto ne znajo določiti prioritet, namenoma ne sodelujejo z drugimi, kaj šele z drugimi timi. Naj ponazorim: prejšnji konec tedna je pri igranju košarke nastal zaplet. Janez ni želel biti v trojki, ki mu jo je določil žreb. Položaja, ki je nastal, ni mogel sprejeti. Podobno težavo smo imeli v timskem delu, pri realizaciji zadnjega projekta. Kako prepričati ljudi, da bi sodelovali? Nočejo sodelovati, vse želijo narediti sami!

Kako?

Sodelavec Matjaž je zamujal z oddajo ponudbe s statistično analizo raziskave za pomembno stranko. Imel je celo kopico izgovorov oziroma »nepredvidenih elementov« za svojo zamudo. Vprašam se, kdo je komu tukaj nadrejen in kdo podrejen? Saj se pričakuje od mene, kot vodje, da ravnam konstruktivno, rešujem stvari, dajem zgled in hkrati na pravi način motiviram, da krepim dobre stvari in pozitivno energijo. Veliko vprašanje »KAKO«, na katerega menedžerji iščejo odgovor, je odprto. Potrebujem namig, pravi način za učinkovito ravnanje. Pomagajte mi. Kje naj iščem, v knjigah? Zadnjič sem šel na zanimiv seminar in delavnico.

Iščem orodje

YouTube mi je nekaj šepetal, me obveščal, ampak nič uporabnega. Ali pač, iskanje po spletu, »kako« izboljšati vedenje, da se lažje uresničijo menedžerske in voditeljske sposobnosti in kako ustvarjati zadovoljstvo sodelavcev? Iščejo se orodja za boljše rezultate, ponujajo se različne rešitve, hitre, pa tudi tiste bolj resne in strokovne. V morju informacij si primoran slediti intuiciji in začutiti pravi odgovor. Samo en vsemogočni odgovor. In končno! Je to mogoče? Sem kaj našel?

Osvežitev

Končno se je pojavil originalni način poučevanja, ki spodbuja menedžersko inovativno ustvarjalnost. Na primer: kako se z ljudmi, ki se nenehno spreminjajo, pripraviš na »nevarne« poslovne spremembe. Kako brez strahu in z lahkoto uporabljaš svojo intuicijo pri odločanju in vodenju. »Intuicija je glavna!« Vedno sem imel ta občutek, kaj je pravzaprav prav in kako ravnati, samo večino časa si nisem upal prisluhniti notranjemu glasu dovolj resno. 

Za novo dobo novo izobraževanje

V poučevanju je potrebna osvežitev. Kakovost, kot cilj izpopolnjevanja menedžerja, je vrednota, iz katere se razvijajo ostale vrednote, kot so Originalnost prispevka, Rezultati v raznih formah in vsekakor Inovativnost z implementacijo. Z eno besedo KORI, metoda za razvoj menedžerja, Koriefekt.

Iz več razlogov ta metoda spada v elitno izobraževanje, predvsem ker so v vsebini njenega poučevanja tudi inicialna znanja. Inicialna, osnovna znanja inicirajo in spodbujajo bolj kot kar koli drugega. Koriefekt vsebuje praktične vaje za menedžerje, ki so usklajene in narejene iz dobrih psiholoških ter umetniških programov za razvoj, za inovativen dosežek in presežek.

Povezovanje potencialov

Predvsem se osredotočimo na zbujanje ali krepitev latentnih znanj in na povezovanje obstoječih strokovnih potencialov posameznika skozi različne delavnice in sodelovanja. Strokovnjaki med seboj in z drugimi svobodno delijo svoje znanje in se učijo preko zabave, igre in skozi zadovoljstvo vseh udeležencev. Dogaja se, da se v tem sodelovanju odpirajo nove, nepričakovane možnosti, kar je eno od prijetnih presenečanj izobraževalne metode. Rezultati novo osvojenega menedžerskega znanja se lahko takoj praktično uporabijo in s tem v podjetju povečajo kakovost delovanja, sledi večje zadovoljstvo zaposlenih in s tem pospešen razvoj ter boljši zaslužek.

Naš cilj je, da se skozi dodatno učenje Izboljšuje in oblikuje psihološko-strokovni profil menedžerja skozi tri področja: 1. Uporaba znanj preventivne poslovne psihologije. 2. Učinkovita poslovna komunikacija in 3. Specialne menedžerske veščine.

Področja izobraževanja

Preventiva poslovne psihologije omogoča holističen in celovit vpogled v motive določenega načina menedžerskega obnašanja. Pojasnjuje situacije in pojme, kot so: strah pred spremembami, rutino in izgorelost, jasne principe mehkega načina poslovnega komuniciranja itn.

Poslovna komunikacija se mora osvežiti, ker je jasnost in pretočnost informacij - krvni obtok podjetja in impulz, ki omogoča zdravo poslovno okolje. 

Raziskujemo in izboljšujemo tudi osebne menedžerske veščine. Dobra plača in navdušenost nad tem, kar delamo, so brez dvoma močne motivacije. Uporaba znanj navdihujočega vodenja z notranjim občutkom zadovoljstva ter poslovnim navdušenjem vpliva na izboljšanje rezultatov in na krepitev timskega razvojnega impulza. A tim je menedžer in menedžer je tim. Anonimni avtor je zapisal: »Moč vodnega slapa ni nič drugega kot veliko kapljic, ki delujejo skupaj.«

Lahko rečemo, optimalna uporaba določenih šestih menedžerskih veščin, tako imenovanih six supreme skills, skrajšano, SSS, odpira prostor za izvirne rešitve in tako se lažje odvijajo poslovne inovacije. Te se, v odločanju in vodenju zaposlenih vedno bolj uporabljajo: intuitivni stil poslovnega obnašanja, navdihujoče ali umetniško mendžiranje in tako imenovani happy management. Sem se uvršča tudi umetnost angažiranega poslušanja z dekodiranjem sporočil in zapiranjem komunikacijskega kroga, etičnost in čistost ter veščina, Aktivirani potencial ali kot tudi lahko rečemo, Uživanje v poslovnem boju.

Kaj ustvarja razliko

Obstaja oseminštrdeset sposobnosti in veščin, ki so v osnovi aktivacije in uporabe naše intuicije in čustvene inteligence. V poslovnem izobraževanju poudarjajo šest najbolj učinkovitih veščin (SSS) in prav te ustvarjajo razliko. V obsežnem menedžerskem kraljestvu so one zlata krona in se njihovemu učenju ter urjenju najbolj posvetimo. Saj SSS povzemajo skoraj vse evolutivne dosežke človekove zavesti do zdaj, torej: ustvarjalnost in možnost potovanja v onstranstvo, duhovitost, vrhunski užitek – veselje duše, kvantno fiziko in nano elektroniko visoke tehnologije, toplino empatije in dotik telepatije, intuicijo in brezmejno domišljijo, potem sodelovanje, učenje skozi skupinski razvojni impulz, navdihnjenost, ki se preobrača v srečo itn.

Nekaj iz prihodnosti vodenja

V zadnjem času sem večkrat obiskal prihodnost. Iz želje po jasni sliki, kaj se bo dogajalo na trgu, katere stvari bodo »top of the top«, tiste nujne, brez katerih ne bomo obstali, ali se pač ne bomo mogli razvijati. Obiski so bili prijetni, kar vznemirljivi, a priprave za prihodnji in boljši svet bodo res obsežne.