Podjetja se v času gospodarske rasti srečujejo z zahtevno nalogo, kako zagotoviti kader pri povečanem obsegu dela ali novih poslovnih priložnostih, ki zahtevajo drugačne kompetence. Rast podjetja v fizičnem smislu, ki ga spremljajo nabave novih strojev, zgradb in druge opreme, spremlja tudi potreba po rasti v smislu razvoja novih kompetenc in »kloniranja« oz. hitrega prenosa kompetenc na nove sodelavce.