ZA RAST IN USPEŠNOST PODJETJA JE KLJUČEN RAZVOJ KOMPETENC ZAPOSLENIH

ŠPELA BLATNIK OŠLAK, PRODUKTNI VODJA KOPA HRM, KOPA, D. D.

Facebook
LinkedIn

Podjetja se v času gospodarske rasti srečujejo z zahtevno nalogo, kako zagotoviti kader pri povečanem obsegu dela ali novih poslovnih priložnostih, ki zahtevajo drugačne kompetence. Rast podjetja v fizičnem smislu, ki ga spremljajo nabave novih strojev, zgradb in druge opreme, spremlja tudi potreba po rasti v smislu razvoja novih kompetenc in »kloniranja« oz. hitrega prenosa kompetenc na nove sodelavce. 

Kadar razvoju in rasti podjetja ne sledi razvoj kompetenc, ni pričakovane učinkovitosti in uspešnosti.

V zadnjem času se pogosto srečujemo s primeri, ko podjetje poveča svoje proizvodne kapacitete npr. kupi dodatne CNC -stroje, potem pa na teh strojih dosega bistveno nižjo produktivnost od pričakovane, ker novi operaterji nimajo dovolj znanja in izkušenj za delo z novimi stroji. Na trgu pa s takimi kompetencami ne obstajajo ali pa je cena tako visoka, da se jim z nakupom takega kadra podre model nagrajevanja preostalih sodelavcev v podjetju. Povpraševanje po izkušenih in kompetentnih kadrih je visoko, zato je tudi cena visoka in podjetje z neustreznim motiviranjem ter nagrajevanjem lahko svoj usposobljen kader zelo hitro izgubi.

Podjetja, ki gradijo na razvoju kadrov in imajo nizko fluktuacijo, si praviloma kadre vzgajajo sama.

Prednost teh podjetij je, da imajo vzpostavljene mehanizme za usposabljanje in od novih kandidatov pričakujejo predvsem zavzetost in pripadnost. V teh podjetjih so vodje kot mentorji, ki imajo strokovna znanja in so zgled novim sodelavcem. Če uspejo motivirati s svojo strokovnostjo in zanimivim delom, kjer so motivacija privlačni projekti, na katerih novi sodelavci gradijo svoje kompetence in izpolnjujejo svojo potrebo po samopotrjevanju, so takšna podjetja stabilna, zaposleni pa zadovoljni in pripadni.