ZA RAST SAMO ZAPOSLOVANJE NE BO DOVOLJ

TAMARA  VALENČIČ, HRM SVETOVALKA, UREDNIŠKI ODBOR REVIJE HR&M

Facebook
LinkedIn

Velikokrat se srečujem z izjavami managerjev, ki gredo skoraj vedno v smeri: »Rasli bomo, zaposlovati moramo.« Redko kdo se vpraša, ali imamo v obstoječi organizaciji dovolj zmogljivosti za rast.

Podjetje ali organizacija lahko (z)raste na več načinov.

Rast po številu zaposlenih, rast v smeri nove ponudbe ali produkta, rast v smeri pripojitve novega podjetja ali pa notranja, organska rast v smeri novih kompetenc med obstoječimi sodelavci, ki razvijejo nove produkte ali vire prihodkov.

Vloga HR-ja je vsakič drugačna, povsod pa je ključnega pomena ravno dejstvo, kakšna je organizacija danes in kakšne zmogljivosti oziroma kapacitete ima v trenutni zasedbi.