V dobi brstečega ekosistema start-upov, za katerega napovedujejo, da bo že v bližnji prihodnosti zaposloval glavnino kadrov, a se po drugi strani veliko start-upov srečuje z izzivom, kako z omejenimi resursi posvetiti ustrezno mero pozornosti prav kadrovanju, smo se o povezljivosti teh dveh področij pogovarjali z izvršno direktorico ABC pospeševalnika Urško Jež.

Pri tem je treba omeniti, da je za ABC pospeševalnikom že sedem pospeševalniških programov, skozi katere so spravili več kot 90 zagonskih podjetij. No, in eden čisto svežih poslovnih izzivov naše sogovornice je tudi – verjetno zanimivo prav za kadrovike – t. i. »Global Talent Advantage«. Več pa v nadaljevanju …

Pri svojem delu se srečujete z ljudmi, ki so ne le polni idej, ampak so tudi zagnani pri njihovem uresničevanju, drži? Kako prepoznate, kateri start-up (zagonsko podjetje) ima res tisto, kar je potrebno za njegov uspeh in kako ga ločite od start-upa, ki mu ta »bistvena sestavina« manjka?

Popolnoma drži. Delam v okolju, ki je prežet z idejami, možnostmi, entuziazmom in izjemnimi ljudmi. Predvsem je za uspeh, tako mladega start-upa kot tudi že uveljavljenega podjetja, ključna ekipa. Vsekakor je pomemben inovativen produkt, vendar če ga ne bo razvijala izjemna, povezana ekipa, ne bo ugledal luči sveta. Pomembno je, da ima ekipa enako vizijo, enake cilje in da si deli enake vrednote. Običajno to prepoznamo že v uvodnih razgovorih. Seveda pa, ker govorimo o karakternih lastnostih posameznikov, ki tvorijo ekipo, z rastjo start-upa, stresom, ki ga le-ta prinaša, ekipa pokaže svoje prave zmožnosti. V fazi intenzivne rasti se tako dostikrat posamezniki tudi izločijo. Pogosto nas vprašajo, ali je bil stres preveč za nekoga oziroma, kaj so bila nesoglasja med člani. Dejansko se večkrat zgodi, da se poti ločijo zaradi različnih pričakovanj, kako naj bo videti skupna prihodnost. Ne smemo zanemariti tudi dejstva, da govorimo pretežno o mladih ekipah, ki pogosto še nimajo drugih delovnih izkušenj in zato se te menjave morda zdijo hujše, kot v resnici so. Pomembno je, da ekipa sproti iskreno komunicira, da se lahko že ob nastanku nesoglasij poiščejo ustrezne rešitve.

Sami menite, da je dober kadrovik ključen za podjetja, ki si želijo napredka, a po drugi strani start-upi, ki temeljijo prav na razvoju naprednih rešitev in produktov, največkrat nimajo sredstev za zaposlitev kadrovika. Kako se lotiti te zagonetke – da bi torej tudi start-upi lahko v svoje delo vključevali kadrovike in po drugi strani – kaj morajo pričakovati strokovnjaki s področja razvoja kadrov, če jih v svoje vrste povabi start-up podjetje?

Vsekakor drži ugotovitev. Če rečemo, da je ekipa bistvenega pomena za uspeh inovativnega produkta, potem to pomeni toliko bolj poudarjena skrb za zadovoljstvo in razumevanje posameznika, kako deluje znotraj ekipe. Vedno je potrebno izhajati iz dejstva, da le zadovoljen posameznik lahko ustrezno pripomore k zdravim vrednotam podjetja. V začetni fazi je start-up sestavljen iz prijateljev, članov ekipe, ki so si produkt zamislili. To po pravilu pomeni, da vsi delajo vse, vsak pa 1 ali 2 stvari malo bolj v detajle. V začetku se že opazi, h komu znotraj ekipe se drugi zatekajo, ko prihaja do težav – no, mi jih vedno imenujemo izzivi (se nasmehne). Torej, nekdo nezavedno in samoiniciativno prevzame vlogo kadrovika in s tem skrb za zadovoljstvo ekipe. Seveda to opravlja po svojih najboljših močeh. Predvsem zaradi individualne močno izražene empatije, ne pa po nekih principih in strokovnih modelih. Ko se ekipi pridruži profesionalni kadrovik, je treba vedeti predvsem, da je delo in življenje start-upa konstantno prilagajanje trgu, kupcem, uporabnikom, kar pomeni, da od zunaj lahko deluje kaotično. Start-upi imajo jasen cilj, pot, kako bodo prišli tja, pa se pogosto tudi tedensko menja. To dinamično okolje zna biti stresno, ponuja pa nekomu ogromno možnosti za pomoč pri razvoju procesov na ustrezen način. Tako kadrovik v zgodnji fazi podjetja sodeluje pri soustvarjanju ustrezne strukture in procesov. Kdo pa si ni že kdaj zaželel, da bi se nekemu podjetju priključil v fazi, ko so sistem šele postavljali in bi lahko uporabil vse svoje znanje in kreativnost?