V sodobnem svetu zaposlovanja in hitrih sprememb je ponudba pravih prostovoljnih ugodnosti postala ključna za privabljanje in zadržanje najboljših kadrov. Kot ugotavlja Tina Santelli, podpredsednica prostovoljnih ugodnosti pri podjetju Alera Group, študije kažejo, da skoraj polovica zaposlenih raje ostane pri delodajalcu, če ima dostop do prostovoljnih ugodnosti. 

Pričakovanja zaposlenih se namreč spreminjajo, plača in tradicionalne ugodnosti pa niso več edina prioriteta.

Foto: Freepik

Zadržanje zaposlenih: Spreminjajoče se potrebe zaposlenih

Današnji zaposleni vse pogosteje iščejo dodatne oblike kritja, ki presegajo osnovno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanje za kritične bolezni, invalidsko nadomestilo in nezgodno zavarovanje so prostovoljne ugodnosti, ki jih zaposleni želijo, saj zagotavljajo večjo vrednost. Te ugodnosti prispevajo k finančni varnosti in sproščenosti, kar povečuje zadovoljstvo in lojalnost v konkurenčnem okolju trga dela.