Obstaja veliko teorij in raziskav, ki potegnejo skupni imenovalec s poklici, starostjo, izobrazbo in vrsto organizacije. Ena od močnejših trditev je, da ljudje zapuščajo svoje nadrejene, ne pa podjetij. Druga pa je, da so ljudje v zdravih kulturah bolj motivirani in pripadni.

Držita obe trditvi, to je gotovo. Pa vendar ne gre zanemariti posameznika, saj ima vsak sodelavec svoj motiv in tudi svoje potrebe. Ko oblikujemo programe zadržanja, običajno pripravimo »paket«, le redko kdo pa pomisli, da bi se usedel z vsakim človekom posebej in ga vprašal, kaj je tisto, kar bi zares cenil.