S človeškim kapitalom lahko na trgu postavimo konkurenčne prednosti organizacije, zato kadrovska funkcija v luči razvoja kadrov prinaša korist pri poslovnem odločanju. Organizacija naj ima strategijo razvoja zaposlenih, ki ji pomaga sistematično uresničevati poslovne cilje in poslanstvo. Kaj pa v praksi pomeni, če strategije nima?

Človeški kapital v organizacijah je treba vzdrževati in obnavljati, saj živimo v nepredvidljivem in spreminjajočem se okolju. Vsaka organizacija ima svoj načrt oziroma strategijo za posamezna področja delovanja, ki jo za reševanje določenih problemov na poti do cilja izbere sama.

Kadrovska služba kot strateški partner zagotavlja, da ima organizacija (človeške) vire, ki so potrebni za dosego ciljev organizacije. Poslovanje mora poznati dovolj dobro, da lahko človeški kapital poveže s poslovnimi potrebami. Prav tako pomaga identificirati poslovne priložnosti, ker ve, kakšen človeški kapital ima organizacija in kakšne so njegove zmožnosti. Upravljanje s človeškimi viri pa ne sme biti le domena kadrovske službe, temveč je to tudi skrb najvišjega vodstva v organizaciji in vseh tistih menedžerjev, katerih doseganje ciljev organizacije je kakor koli odvisno od človeških virov.

Kadrovske službe v praksi

Pri svojem delu se z ekipo vsakodnevno srečujemo s številnimi organizacijami, ki se med seboj razlikujejo po statusu, številu zaposlenih, osnovni dejavnosti, kapitalu in seveda tudi po tem, kakšno funkcijo ima kadrovska služba v organizaciji oziroma, kako sistematično in intenzivno se ta ukvarja z razvojem svojih sodelavcev.

Številne kadrovske službe iz različnih vzrokov težko opravljajo vse aktivnosti v polni meri in prioritetno izvajajo le tiste naloge, ki so nujno potrebne za zadostitev vseh pravno-formalnih oziroma administrativnih zahtev na kadrovskem področju. Kadrovska služba je velikokrat tudi združena z drugimi oddelki, npr. s pravnim oddelkom oziroma oddelkom za obračun plač.