V zadnjih letih so delodajalci zaradi COVID-19 pandemije, globalnih konfliktov in stalne inflacije osvetlili pomen dobrega počutja zaposlenih. Ta trend je postavil kadrovike (HR) v središče pozornosti, ko gre za upravljanje z riziki izgorevanja zaposlenih. Vendar se poraja vprašanje: Kako naj vodje HR obvladujejo naraščajoči stres v svojih lastnih karierah?

Raziskava HRE: Kaj kadrovike skrbi ponoči?

Nedavna raziskava HRE je razkrila, da 76% od več kot 350 anketiranih vodij HR poroča o povečanju stresa v letu 2023, pri čemer skoraj 26% navaja dramatično povečanje. Le približno 5% anketiranih je doživelo zmanjšanje delovnega stresa. Ti podatki kažejo na stalno težavo med vodji HR, ki lahko ogrozi njihovo dobro počutje in strateški vpliv na podjetje.

Glavni vzroki stresa med vodji HR

Strategije za obvladovanje stresa v HR

Da bi zagotovili dobro počutje in učinkovitost, je ključnega pomena razumevanje teh izzivov in razvoj strategij za njihovo obvladovanje. To vključuje poudarjanje lastnega dobrega počutja, razdelitev odgovornosti, podporo vodjem, merjenje učinkovitosti in ustvarjanje povezanosti med različnimi ravni zaposlenih. 

Literatura in viri

Colletta J. HR Executive. HR leader are burnt out. What now? Dostopno na https://hrexecutive.com/hr-leaders-are-burnt-out-what-now/