Covid-19 je nedvomno segel na vse vidike tradicionalnega delovnega mesta in razumljivo vzbudil zaskrbljenost nad prihodnostjo. Analitiki in raziskovalci, ki so ves čas pozorni na potencialne priložnosti, in kar je pomembno, se tudi zavedajo potrebe, da jih vprežejo za konkurenčno prednost, napovedujejo številne trende, ki slikajo delovno okolje prihodnosti.

Glede tega je še zlasti pomembna prihodnost izobraževanja vodstvenega kadra oziroma razvoj vodenja, ki mu v »stari« normalnosti ni šlo dobro.1 Iz tega žarišča zanimanja se zdijo najpomembnejše naslednje napovedi trendov: