Pogovorom o plačilu so praviloma izogibamo, čeprav prav plačilo pomembno vpliva na naš odnos do dela, zavzetost in seveda na odločitev, da delodajalca zamenjamo. Večja transparentnost v komunikaciji je zato pomembna tako za privabljanje kot zadržanje kadrov.

Da je plača tako velik tabu, je deloma povezano s tem, da gre za osebne podatke in tudi poslovne skrivnosti. Deloma pa k tabuju pripomore tudi naša percepcija in občutki glede plače ter pričakovanja, ki jih v pogovorih o plači imamo.

Zakaj je plača tabu?
Veliko podjetij od svojih zaposlenih pričakuje pripadnost, lojalnost, pripravljenost prispevati več kot zgolj samo opravljati delo, se razvijati in delovati skladno z vrednotami in vizijo podjetja. Zaposleni imajo zato občutek, da že s samo omembo plačila tvegajo, da bodo označeni za zahtevne, kot nekdo, ki je tam samo zaradi plače. S pogovori o plačilu pa imajo veliko strahov tudi vodje. Poleg tega, da so tudi sami v vlogi zaposlenega in delijo enake strahove, imajo na svojih plečih tudi skrb za svoj tim. Zlasti jih skrbi, da bi rezultat pogovora o plačilu pomembno vplival na njihov odnos s podrejenimi. Pogovori o plači so zahtevni in težavni še posebno takrat, ko se o višini plačila ne strinjamo, ko obstajajo nejasnosti o tem kako, kdo o višini plačila odloča in po kakšnih kriterijih, kdaj in kako se spreminja in še težavnejši, ko obstaja dvom v pravičnost in poštenost teh odločitev. Pogovorom o plačilu pa se izogibamo tudi zaradi splošno veljavnih prepričanj, da …

Pogovorom o plačilu so praviloma izogibamo, čeprav prav plačilo pomembno vpliva na naš odnos do dela, zavzetost in seveda na odločitev, da delodajalca zamenjamo. Večja transparentnost v komunikaciji je zato pomembna tako za privabljanje kot zadržanje kadrov.

Da je plača tako velik tabu, je deloma povezano s tem, da gre za osebne podatke in tudi poslovne skrivnosti. Deloma pa k tabuju pripomore tudi naša percepcija in občutki glede plače ter pričakovanja, ki jih v pogovorih o plači imamo.

Zakaj je plača tabu?

Veliko podjetij od svojih zaposlenih pričakuje pripadnost, lojalnost, pripravljenost prispevati več kot zgolj samo opravljati delo, se razvijati in delovati skladno z vrednotami in vizijo podjetja. Zaposleni imajo zato občutek, da že s samo omembo plačila tvegajo, da bodo označeni za zahtevne, kot nekdo, ki je tam samo zaradi plače.

S pogovori o plačilu pa imajo veliko strahov tudi vodje. Poleg tega, da so tudi sami v vlogi zaposlenega in delijo enake strahove, imajo na svojih plečih tudi skrb za svoj tim. Zlasti jih skrbi, da bi rezultat pogovora o plačilu pomembno vplival na njihov odnos s podrejenimi.

Pogovori o plači so zahtevni in težavni še posebno takrat, ko se o višini plačila ne strinjamo, ko obstajajo nejasnosti o tem kako, kdo o višini plačila odloča in po kakšnih kriterijih, kdaj in kako se spreminja in še težavnejši, ko obstaja dvom v pravičnost in poštenost teh odločitev.

Pogovorom o plačilu pa se izogibamo tudi zaradi splošno veljavnih prepričanj, da …

»Zaposleni vedno hočejo več in nikoli ne bodo zadovoljni z višino plače.«

Večina ljudi nas dela, zato da bi si zagotovili sredstva za življenje in bi delo nadaljevali, četudi bi podedovali bogastvo.4 Vendar pa je v nasprotju s splošnim prepričanjem višina plačila le malo povezana s splošnim zadovoljstvom zaposlenih kot tudi z zadovoljstvom z višino plače.7 Bolj kot dejanska višina plačila na naše zadovoljstvo, vpliva naša percepcija plačila.

Seveda drži, da ko zaslužek ni dovolj velik, da brez večjih težav pokrivaš življenjske stroške, majhne težave hitro postanejo velike, to vpliva tudi na kakovost dela in s tem tudi na zavzetost na delovnem mestu.7 Predvsem velja, da povezava višine plačila z zadovoljstvom ni linearna in zadovoljstvo pri določenem znesku doseže svoj plato. Nobelovca Kahneman in Deaton sta ugotovila, da vsako zvišanje zaslužka do višine tega zneska, znatno izboljša naš občutek blagostanja in zadovoljstva s plačilom. Ko pa dohodek ta znesek presega, dodaten zaslužek ne prinaša nadaljnjih pozitivnih učinkov,6 pomembnejša postane naša percepcija plačila.

Ta pa je povezana z občutkom, da je plačilo pošteno in pravično in da je naše delo cenjeno.1 To pa presojamo s primerjavo s tem, koliko zaslužijo drugi in kako ocenjujemo oz. visoko vrednotimo svojo delovno uspešnost.7