ZAKAJ RAZVIJATI MREŽO NOTRANJIH COACHEV

SABINA ĐUVELEK, coach in ŽAN LEP, raziskovalec na Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani

Facebook
LinkedIn

Metoda coachinga je vse bolj prepoznana kot ena najbolj učinkovitih metod razvoja zaposlenih, saj je fleksibilna, hkrati pa zelo ciljno naravnana.3 Kljub vse večjemu poudarku razvoju zaposlenih in hitremu porastu metode coachinga, so organizacije šele pred kratkim naredile korak naprej in dejansko začele z razvojem notranjih mrež coachev.

Notranji coaching sicer izhaja iz daljše zgodovine poslovnega coachinga, a s pomembno razliko – notranji coach je zaposlen v isti organizaciji kot posamezniki, ki jih coacha.3, Čeprav točno število notranjih coachev in organizacij, v katerih delujejo, ni znano, je njihova prisotnost že opazna. Vloga notranjega coacha tiho dosega vedno večjo prepoznavnost in veljavo.3 Primer notranjih coachev so npr. kadroviki, ki del svojega delovnika posvetijo coachingu ali zunanji usmerjevalci, ki za polovični delovni čas prevzamejo naloge notranjega coacha.3 Notranji coachi so se v organizacijah, kot so IBM, Teletech, State Street Bank ter Scudder Kemper že pred petnajstimi leti pozicionirali kot nepogrešljiv del tima in pokazali svojo dodano vrednost; s coachingom so pri zaposlenih dosegali podobne razvojne spremembe, kot jih je izzval profesionalni zunanji coach.3

Vloga notranjega coacha

K uspešnemu oblikovanju nove vloge notranjega coacha je prispevalo tudi dejstvo, da imajo skupno znanje o okolju, zgodovini, ljudeh, kulturi in notranji politiki podjetja, kar jim lahko pomaga pri tem, da hitro zgradijo zaupne odnose s prejemniki coachinga. Hkrati poznajo delovanje organizacije