Svet se je spremenil. In spremenilo se je tudi izobraževanje. Končno. Potrebna je bila nova svetovna kriza, da je izobraževanje, vključno z izobraževanjem odraslih, prepoznalo svoje omejitve in jih odpravilo. Prav zanimivo je bilo opazovati hitro prilagoditev izobraževalcev na nove razmere. Nove razmere pa so ponudile nove, boljše možnosti za izobraževanje in učenje odraslih, ki danes ni več izbira – ampak obveznost in odgovornost vsakega od nas.

V preteklosti so se strokovne polemike na temo prednosti in slabosti e-študija vlekle cele ure in redno ostajale brez zaključka. Tako, kot se morajo športniki nenehno prilagajati novim tehnikam in materialom, tako se moramo učitelji izuriti v novem, digitalnem načinu poučevanja. Pred pandemijo je obstajala le peščica radovednih in navdušenih učiteljev, ki je tehnologijo uporabljala za nadgradnjo pedagoškega procesa, zdaj smo na tej poti vsi. Učitelji, učenci, gospodarstvo, javna uprava. Vsi »on-line«. Vsi povezani. To je velika priložnost za nove modele izobraževanja, še posebej pa za izobraževanje odraslih.

Pandemija je povečala hitrost sprememb in dokazala, da izobraževanje na daljavo zahteva še več komunikacijskih veščin, pri katerih moramo upoštevati tako prednosti kot omejitve, ki nam jih nalaga tehnologija.

Potreba po učečih se odraslih se povečuje, učenje pa postaja vseživljenjska obveznost, saj so spremembe na delovnih mestih zelo hitre.

Val digitalizacije je zajel tudi gospodarstvo in druge organizacije in pokazala se je velika vrzel v spretnostih, ki jih iščejo delodajalci in spretnostmi mnogih odraslih, ki iščejo zaposlitev. Vse to je povzročilo premike k vedno večjemu zanimanju za izobraževanje odraslih.

Kaj je učenje odraslih?

Po definiciji se učenje odraslih nanaša na vrsto formalnih in priložnostnih učnih dejavnosti, tako splošnih kot poklicnih, ki jih izvajajo odrasli po končanem začetnem izobraževanju in usposabljanju.

To pomeni, da se učenje lahko nanaša na dejavnosti, ki prinesejo diplomo in višjo izobrazbeno raven, kot tudi na priložnostno učenje. Po končanem začetnem izobraževanju je za zaposlene ljudi ključno, da se še naprej učijo, usposabljajo ali izobražujejo, in sicer zato, da ohranjajo svoje znanje, da ga nadgradijo ali pa da se učijo novih veščin. Govorimo o vseživljenjskem učenju, ki danes res ni samo lepo zveneča parola, ampak nuja, ki jo moramo živeti.

Zakaj je učenje odraslih nuja sodobnega sveta?

Odrasli se skozi učenje razvijamo, tako osebno kot poklicno, gradimo si samozavest in si s tem izboljšajmo zaposlitvene možnosti.