Svet se je spremenil. In spremenilo se je tudi izobraževanje. Končno. Potrebna je bila nova svetovna kriza, da je izobraževanje, vključno z izobraževanjem odraslih, prepoznalo svoje omejitve in jih odpravilo. Prav zanimivo je bilo opazovati hitro prilagoditev izobraževalcev na nove razmere. Nove razmere pa so ponudile nove, boljše možnosti za izobraževanje in učenje odraslih, ki danes ni več izbira – ampak obveznost in odgovornost vsakega od nas.

V preteklosti so se strokovne polemike na temo prednosti in slabosti e-študija vlekle cele ure in redno ostajale brez zaključka. Tako, kot se morajo športniki nenehno prilagajati novim tehnikam in materialom, tako se moramo učitelji izuriti v novem, digitalnem načinu poučevanja. Pred pandemijo je obstajala le peščica radovednih in navdušenih učiteljev, ki je tehnologijo uporabljala za nadgradnjo pedagoškega procesa, zdaj smo na tej poti vsi. Učitelji, učenci, gospodarstvo, javna uprava. Vsi »on-line«. Vsi povezani. To je velika priložnost za nove modele izobraževanja, še posebej pa za izobraževanje odraslih.