Ali se da izogniti nerazumevanju navodil, nesoglasjem, neenakim pričakovanjem in konfliktom? Če bi na vprašanje odgovorili le s pritrdilnim odgovorom, bi bili kar precej optimistični. Čeprav bi v vseh organizacijah, pa tudi v zasebnem življenju, bili veseli takšnih izidov, ni univerzalnega zdravila za ta trenja. Lahko pa zmanjšamo možnosti za pojav teh, in sicer najprej z dodatnim poznavanjem dejavnikov, ki vplivajo na komunikacijo, nato pa še z zavestnim trudom te izboljšati.

Ne moremo zanikati pomembnosti pravilne komunikacije na delovnem mestu, kjer se srečajo in sodelujejo ljudje iz različnih socialnih in kariernih okolij. Učinkovita komunikacija na delovnem mestu ima širok nabor pozitivnih učinkov. Nekateri od številnih so, povišana produktivnost, višja raven zaupanja in zavzetosti, boljši medosebni odnosi in boljše sprejemanje sprememb. Dobra komunikacija pa mora biti značilna za vse ravni v podjetju ali organizaciji.