ZAKAJ SESTANKI NE DELUJEJO IN KAKO LAHKO POSTANEJO BOLJ UČINKOVITI

Velika večina podjetij dober del svojega casa nameni upravljanju financ, ki so skrbno nacrtovane in pod stalnim nadzorom. Denar mora biti porablien smotrno in smiselno, zato je tudi vzpostavljenih kar nekaj mehanizmov, ki to
omogočajo. Kaj pa čas, ure, ki jih zaposleni preživijo na delovnem mestu, na neštetih sestankih? Po navadi podjetja zelo dobro upravijajo svoje finance, pozabljajo pa, da je čas tudi denar.

Nina Pozderec

Facebook
LinkedIn

In posledično, koliko vas neučinkoviti sestanki stanejo?Koliko ur preživitevi ali pa vaši zaposleni na sestankih?
Čas, ki ga namenjamo za sestanke
(virtualne in v živo) se iz leta v leto povečuje. V času covid-19 epidemije se je povprečno število sestankov povečalo za 12,9 % ravno na račun virtualnih sestankov, prisotnih pa je tudi več udeležencev (13,5 %). Različne raziskave kažejo, da je kar ena tretjina nasih sestankov neucinkovitih, letna ocena izgubljenega denarja zaradi neucinkovitih sestankov se giba okoli 37 milijard dolarjev! V eni izmed raziskav so menedzerii ocenili, da je kar 71 % njihovih sestankov neučinkovitih, medtem ko so v drugi raziskavi zaposleni poročali, da v povprečju preživijo 31 delovnih ur mesečno na neučinkovitih sestankih.

Kaj vpliva na ucinkovitost sestankov?
Čeprav mislimo, da smo ljudje zelo racionalna bitja, na naše razmišljanje in odločanje vpliva precej različnih nezavednih in zavednih dejavnikov. Eden od naipomembnejših dejavnikov, zakaj sestanki ne delujejo, je...